2013 - 2015 Sint-Niklaas

Abscis Architecten -

Doorheen de tijd was, door de verschillende opeenvolgende uitbreidingsfases die de campus gekend heeft volgens de evolutie van noden binnen het Bijzonder Onderwijs, het functioneren binnen de scholencampus in Sint-Niklaas sterk bemoeilijkt geraakt. Met het oog op een duurzame verdere ontwikkeling van de scholencampus, en in het bijzonder als pilootschool voor kinderen met autisme, waar termen als ‘visualisatie’ en ‘verduidelijking’ kernbegrippen vormen, was een overzichtelijke en herkenbare structuur een dringende noodzaak.

Hiertoe werd een nieuwe centrale as uitgewerkt, als duidelijke ruggengraat op de campus waarlangs de verschillende schoolgebouwen georganiseerd liggen, afgewisseld met een verscheidenheid aan actieve en passieve speelruimtes. Het ontwerp voor het nieuwe schoolgebouw verenigt het gevraagde programma van MPI Zonneken, SBSO Baken en het Internaat Zonneken, en moedigt op deze wijze de boeiende synergie tussen de drie entiteiten van de campus verder aan. Doch werden schoolvoorzieningen duidelijk afgescheiden van het internaatsgedeelte, door insnijding van het volume met (deels overdekte) buitenruimtes die als speelplaatsen fungeren. Ze vormen voor de kinderen de noodzakelijke ‘overgang’ tussen de schoolse omgeving en de meer huiselijke sfeer van het internaat.

Voor de interne organisatie werd gewerkt volgens een CLUSTER/KLOOSTERmodel: de intimiteit van een geclusterde organisatie werd gecombineerd met de flexibiliteit van indeling volgens kloostermodel. De leefgroepen worden er per 2 aan elkaar gekoppeld en georganiseerd met een gemeenschappelijke circulatiegang. Twee leefgroepen vormen daarbij elkaars ‘spiegelbeeld’ t.o.v. een gemeenschappelijke schuifwand, zodat de twee leefgroepen onderling gemakkelijk samen activiteiten kunnen organiseren zonder daarbij de intimiteit van hun eigen leefruimte te verliezen. Ook naar interventie biedt deze organisatie voordelen: elke begeleider kan zeer snel hulp bieden aan een collega in de ‘parallelklas’.

 

Abscis Architecten -
Abscis Architecten -
Abscis Architecten -
Abscis Architecten -
Abscis Architecten -
Abscis Architecten -