2019-2021 Brussel

Abscis Architecten - Nieuwe publieke ruimte - visualisatie ARCHITENKO

Voor het innovatieve kantoorgebouw, sociaal restaurant en 32 sociale woningen in Anderlecht, kiest de Brusselse huisvestingsmaatschappij (BGHM) voor onze passieve houtskeletbouw en een semi-publiek plein.
Architenko en Abscis Architecten hebben hun krachten gebundeld met studiebureaus Boydens, Establis en Egeon, en aannemers Wyckaert en PxP Projects, om een duurzaam en innovatief stadsdeel te bouwen. 

Abscis Architecten - Conceptschema - visualisatie ARCHITENKO

Conceptschema - visualisatie ARCHITENKO

Abscis Architecten - Rauterpark - visualisatie ARCHITENKO

Rauterpark - visualisatie ARCHITENKO

Een betonnen vlakte maakt plaats voor een passieve houtskeletbouw en een semi-publiek plein, waar vertoeven, wonen en werken aangenaam wordt.

Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen?

Contacteer ons
Abscis Architecten - Nieuwe publieke doorsteek - visualisatie ARCHITENKO

Nieuwe publieke doorsteek - visualisatie ARCHITENKO

De huidige omgeving van de projectsite ligt er onaantrekkelijk bij: bestrating voor Koning auto eist de volledige site op. De huidige terreinverhoging tussen de Bergensesteenweg en het Rauterpark vormt momenteel een barrière voor de bewoners en de buurt, hoewel het naastgelegen park nochtans veel potentieel biedt. Het is vervolgens niet alleen van belang de huidige zwaktes van de site te reduceren, maar tevens de sterktes te accentueren.

Langs de Bergensesteenweg wordt een nieuwbouw van 4 bouwlagen opgetrokken, met op de gelijkvloerse verdieping een sociaal restaurant. Dankzij de grote raampartijen en het terras aan de achterzijde, rechtstreeks grenzend aan een groene ontmoetingsruimte, kan deze plek een trekpleister worden in de straat. Op de 3 bovenliggende verdiepingen bevinden zich de nieuwe kantoren van de Anderlechtse Haard die, vanwege hun flexibiliteit, naar de noden van 50 à 60 medewerkers ingericht kunnen worden.
Binnen dit bouwvolume gaan we uit van een zo compact mogelijk volume, waarbij de bebouwde oppervlakte gereduceerd kan worden om plaats te maken voor een doorsteek. Verder wordt de gedeeltelijk gerenoveerde parkeergarage afgedekt met een nieuwe collectieve gebruiksruimte, wat de basis vormt van het in te breiden bouwblok.

In totaal worden 32 appartementen opgetrokken, verdeeld over 2 volumes die verbonden worden door een passerelle. Zo creëren de 2 volumes een L-complex dat zoveel mogelijk gericht is naar het westen/zuiden en tevens parkzichten genereert. Met een baken aan de Victor Rauterstraat worden de woningen aan de rand van het park geïntroduceerd, die het gehele bouwblok afwerken.

Bij de indeling van de appartementen zelf is er uitgegaan van een optimale levenskwaliteit en woonoppervlakte binnen de randvoorwaarden van het programma en de gekozen constructiewijze. Er werd gestreefd naar goede lichtinval door ruime raampartijen en een ruime private buitenruimte in de vorm van een terras of tuin. Hierbij werd een volumetrisch spel gecreëerd door het afwisselen van woonvertrekken en terrassen in functie van een optimale lichtinval.

Tussen het bestaande sociale woningcomplex en het nieuwe woongebouw wordt vervolgens het Rauterpark als het ware verlengd, om zo een nieuwe publieke doorsteek te generen tussen de Bergensesteenweg en het park, waaraan verblijfsfuncties gekoppeld zijn. Deze verbinding zorgt tevens voor de overbrugging van het huidige hoogteverschil. Met deze publieke ruimte trachten we de sociale cohesie van toekomstige bewoners te versterken en alle beschikbare ruimte een identiteit te geven. Het project biedt ook de mogelijkheid voor een constructieve samenwerking met de lokale vzw Toestand, een organisatie die uitblinkt in socioculturele activiteiten gekoppeld aan interessante plekken.

Binnen het project streven we naar duurzame, betaalbare en onderhoudsvriendelijke materialen. Enerzijds vertrekken we zoveel mogelijk van bestaande betonstructuren en stellen we houtskeletbouw en duurzame isolatietypes in vloeren en wanden voorop. Anderzijds besteden we ook veel aandacht aan afwerkingsmaterialen. Zo kiezen we voor een lichte gevelbekleding in crepi, in combinatie met witte glanzende tegels. Deze gevelafwerking wordt doorgetrokken in ieder nieuw bouwvolume. Verder krijgen de gevels, met een knipoog naar de houtskeletbouw, een aantal houten accenten, zoals hekwerk, zichtbare gelamelleerde houten kolommen, een architecturale houten binnentrap, etc. Ook de terrassen krijgen een houten vloerafwerking. Dit zorgt voor een warm geheel in combinatie met de andere (gevel)materialen. 

Abscis Architecten - Zicht langs de Bergensesteenweg - visualisatie ARCHITENKO

Zicht langs de Bergensesteenweg - visualisatie ARCHITENKO

Abscis Architecten - Zicht langs Victor Rauterstraat - visualisatie ARCHITENKO

Zicht langs Victor Rauterstraat - visualisatie ARCHITENKO

Delen