2008 - 2009 Gent

Abscis Architecten - visualisatie fases renovatie - Abscis Architecten

Het complex Ledeganck werd in 1960 gebouwd naar ontwerp van architect Jules Trenteseau voor de Faculteit Wetenschappen van de Universiteit Gent. De toren telt 12 verdiepingen en staat dwars op een plintvolume waar studenten en onderzoekers het gebouw binnenkomen. De toren zelf behoort tot een van de meest markante gebouwen in Gent die boven de 50m grens uitsteekt. Het gebouwencomplex bestaat vooral uit onderzoekslaboratoria, kantoren en auditoria.

Abscis Architecten - zicht vanuit de botanische tuin - foto Jeroen Verrecht

zicht vanuit de botanische tuin - foto Jeroen Verrecht

Abscis Architecten - zicht vanop het ICC - foto Jeroen Verrecht

zicht vanop het ICC - foto Jeroen Verrecht

De continuïteit van het gebruik van het gebouw tijdens de renovatie bleek één van de belangrijkste uitdagingen. De site moest blijven functioneren voor biotechnologisch onderzoek

Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen?

Contacteer ons
Abscis Architecten - kunstenaar ROA op de gevel van het nieuwe GUM - foto Jeroen Verrecht

kunstenaar ROA op de gevel van het nieuwe GUM - foto Jeroen Verrecht

De campus Ledeganck is gelegen aan het Citadelpark, net buiten de Gentse stadsring. Naast de gebouwen ligt de plantentuin met een vijver en serres. Het complex Ledeganck was een markant modernistisch maar sterk verouderd gebouwencomplex van de Universiteit Gent. Ingrijpende maatregelen inzake veiligheid, milieuwetgeving, brandevacuatie, technieken en laboratoriuminrichting drongen zich op om het gebouw terug te laten aanknopen bij haar vooruitstrevend karakter van de jaren ’60. In een masterplan werden de te nemen maatregelen samengevat - waarbij ook integrale toegankelijkheid, flexibiliteit, continuïteit van gebruik, functionele organisatie en zelforiëntatie aan bod kwamen. Oorspronkelijk was het niet de bedoeling dat de renovatie zo grootschalig zou worden. De klant werd gefaciliteerd en de visie verruimd - met vergelijkende studies werd aangetoond dat het duurzamer zou zijn om de gebouwen op hun geheel aan te pakken, met inbegrip van de gevels en het schrijnwerk.

De continuïteit van het gebruik van het gebouw tijdens de renovatie bleek één van de belangrijkste uitdagingen. De site moest blijven functioneren voor biotechnologisch onderzoek. Het masterplan was reeds een goede aanzet tot fasering van de renovatie, maar werd tijdens de ontwerpstudie nog verder verfijnd en aangevuld. Gelet op de publieke functie van het gebouw (auditoria, practicumzalen,...) ging tijdens de verbouwingswerken bijzondere aandacht uit naar de veiligheid van de gebruikers, op vlak van brandveiligheid, evacuatie, asbestproblematiek, ... Er werd in samenspraak met de Universiteit Gent een strikte timing opgesteld om de verschillende verhuisbewegingen in fases te coördineren en in goede banen te leiden.

De continuïteit van gebruik was ook afhankelijk van de mate waarin flexibiliteit kon worden ingebouwd in de planindeling. Een zo groot mogelijke uniformiteit in plan moest ons in staat stellen een specifieke onderzoeksgroep te huisvesten op een willekeurige verdieping van een willekeurige vleugel van het gebouw.  Hiervoor werd een typeverdieping ontworpen en voerden we de “type kantoor- en labomodules” in, die de bouwstenen zijn voor de opbouw van het plan. Een aantal ‘interface’ lokalen konden tijdens de ontwerpfase, maar ook bij uitvoering of in latere gebruiksfase, gemakkelijk omgewisseld worden van functie, met beperkte bouwkundige en technische ingrepen.

De publiek toegankelijke delen van de gebouwen werden door de studenten op een heel andere manier gebruikt dan in het oorspronkelijke concept bedoeld was. Bovendien was er een groot tekort aan auditoria en studiewerkruimte. In het nieuwe ontwerp werden de verdiepingen grondig aangepakt: nieuwe, grote practicumzalen, middelgrote auditoria, en leslokalen werden ingepland, foyers werden open studielandschappen, trappen werden opengewerkt en doorzichten van straat naar straat genereren een hoge vorm van zelforiëntatie.

Naar het project "renovatie campus Ledeganck"

Naar het project "campus Sterre renovatie en functiewijziging"

Abscis Architecten - laboratorium met Gents stadszicht - foto Jeroen Verrecht

laboratorium met Gents stadszicht - foto Jeroen Verrecht

Abscis Architecten - foto Jeroen Verrecht

foto Jeroen Verrecht

Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen?

Contacteer ons
Abscis Architecten - zicht vanuit de botanische tuin - foto Jeroen Verrecht

zicht vanuit de botanische tuin - foto Jeroen Verrecht

Delen