2007 Brugge

Abscis Architecten -

De opdracht bestaat in de ondersteuning van de Vlaamse Overheid in haar keuze voor de toekomstige inplanting van het Vlaams Administratief Centrum (VAC) te Brugge. Hiertoe worden de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden of beperkingen onderzocht van een aantal locaties in de stationsomgeving van Brugge. Een afwegingskader brengt de voor- en nadelen van de verschillende locaties in beeld, zowel kwalitatief als kwantitatief. Dit afwegingskader vormt de basis waarop verschillende ruimtelijke en architecturale scenario’s worden uitgewerkt op 3 geselecteerde sites: Kamgebouw, Oesterparking en Katelijnebrug. Op elk van deze sites worden, via ontwerpend onderzoek, mogelijke bouwvolumes voorgesteld die inspelen op de wensen en behoeften van de Vlaamse Overheid. 

Abscis Architecten -
Abscis Architecten -
Abscis Architecten -

Volg ons op facebook

Naar Facebook

Ontdek ook deze Landschap, stedenbouw en publieke ruimte Projecten

Kasteelsite Wisselbeke. Merelbeke
masterplan campus KA Ninove. Ninove
Masterplan Hogeschool Gent. Gent - Aalst
BPA Peerkeswegel. Haasdonk
Rauter, Anderlecht. Brussel
Stedenbouwkundige studie Flanders Expo. Gent