2008 Oudenaarde

Abscis Architecten -

Het masterplan 'Scheldeboorden' is een studie in opdracht van de Stad Oudenaarde. Oorspronkelijk werd het gebied getypeerd als een doorgangsruimte en parking, maar de ruimte langs de Schelde biedt veel meer mogelijkheden. De uitstekende centrale ligging en de uitgestrektheid van de ruimte creëren een enorm potentieel voor Oudenaarde en de stadsdelen grenzend aan het ontwerpgebied.

De buitenruimte langs de Schelde herinrichten tot Scheldeboorden is gestoeld op vijf ambities, namelijk:

  • De stad terug aan de Schelde brengen.
  • Werken aan ruimtelijke integratie en geen restauratie.
  • Van restruimtes gebruiksruimtes maken.
  • Gebruiksruimte afstemmen per gebruik.
  • Diversiteit in deelruimtes en plekken aanbieden.

Ontdek wat het geworden is: 'Woonproject Scheldekop Oudenaarde'

Abscis Architecten -
Abscis Architecten -
Abscis Architecten -

Volg ons op facebook

Naar Facebook

Ontdek ook deze Landschap, stedenbouw en publieke ruimte Projecten

Masterplan sociale huisvestingssite Jubileumlaan. Gent
Herbestemming kerk Roosdaal. Roosdaal
Masterplan site WES. Brugge
Rauter, Anderlecht. Brussel
Hart van Hamme. Hamme
Herstel Ravelijn Liedtspark. Oudenaarde