2011 Zomergem

Abscis Architecten -

De haalbaarheidsstudie tracht een aantal knelpunten op te lossen naar ontsluiting, parkeren, fysische staat van de gebouwen en financiële implicaties van de verschillende scenario’s om dit gemeenschapscentrum te kunnen ontwikkelen.

De achterliggende groenzone ‘Groene Long’ maakt deel uit van de geklasseerde tuin horende bij het voormalige brouwershuis in de Dekenijstraat 7. Zowel de omvang van het geheel als de aanleg van de tuin en de merkwaardige exemplaren binnen het oude bomenbestand getuigen van het aanzien en de welstand van de vroegere brouwerij en vormen daarmee een entiteit van historische betekenis binnen de dorpskern van Zomergem.

Tijdens de studie werden 3 pistes bewandeld voor wat betreft de ontwikkeling van de Groene Long :

1. De groenzone wordt aangekocht door de gemeente waardoor deze als eigenaar van het terrein de ontwikkeling kan sturen en de Groene Long kan beheren. Het gemeenschapscentrum kan gebouwd worden tot op de grens van het perceel en een sterke relatie aangaan met de Groene Long, die (beperkt) toegankelijk is voor het publiek.

2. De groenzone kan ook in private handen blijven zoals vandaag de dag het geval is. Dit heeft belangrijke consequenties voor de ontwikkeling van de site aangezien de huidige ontsluiting van het terrein niet volstaat om een gemeenschapscentrum te ontwikkelen. De inrit van Dreef 10 dient verbreed te worden of een alternatieve toegang dient te worden gezocht. Deze piste limiteert ook de bebouwingsmogelijkheden op de site, vermits voldoende afstand dient te worden gehouden tot de perceelsgrenzen.

3. De groenzone wordt niet aangekocht, maar wordt planologisch beschermd door middel van een GRUP. Bij dit alternatief dient opgemerkt te worden dat er rekening moet gehouden worden met eventuele planschade voor de eigenaar van de Groen Long en het feit dat een GRUP de eigenaar niet kan verplichten het terrein open te stellen voor publiek. Hierbij kan wel een toegang voor hulpdiensten voorzien worden om de problematiek van optie 2 te vermijden.

Abscis Architecten -
Abscis Architecten -

Volg ons op facebook

Naar Facebook

Ontdek ook deze Landschap, stedenbouw en publieke ruimte Projecten

Masterplan site WES. Brugge
Herstel Ravelijn Liedtspark. Oudenaarde
Duurzaam stadsproject Mortsel. Mortsel
Howest Brugge. wedstrijd
Klein Rijsel - publieke ruimte. Leuven
Casinoplein - heraanleg park en speelplaats . Gent