2009 Gent

Abscis Architecten -

Het masterplan Campus KTA Casinoplein is een studie voor de herontwikkeling van de voormalige veeartsenijsite op het Casinoplein te Gent. Het ontwerpend onderzoek in functie van de uitbreiding van de nieuwe gebouwen van de site, stelt ruimtelijke scenario's voor met variante ontwikkelingsmogelijkheden.

De centrale visie voor de ontwikkeling van de site werd vertaald naar enkele ruimtelijke concepten. De centrale binnenruimte wordt opgevat als bindruimte voor de randzones met een boeiende afwisseling van gesloten en open delen. Visuele en fysieke verbindingen naar de ruimere omgeving worden hersteld en de toegangen herbekeken, waardoor de ruimtelijke beleving versterkt wordt. 

Naar het project Heraanleg park en speelplaats

Naar het project Campus KTA Casinoplein

Abscis Architecten -