2006 Haasdonk

Abscis Architecten -

Het BPA ‘Peerkenswegel’ situeert zich ten noorden van de centrum van Haasdonk. Het betreft in feite een halfopen binnengebied dat begrensd wordt door achtertuinen en een open landschap.

De opmaak van het BPA heeft de gefaseerde uitbreiding tot doel van het rust- en verzorgingstehuis 'De Linde' en de realisatie van twee voetbalvelden met bijhorende sportinfrastructuur.

 

Abscis Architecten -