2006 Haasdonk

Abscis Architecten -

Het BPA ‘Peerkenswegel’ situeert zich ten noorden van de centrum van Haasdonk. Het betreft in feite een halfopen binnengebied dat begrensd wordt door achtertuinen en een open landschap.

De opmaak van het BPA heeft de gefaseerde uitbreiding tot doel van het rust- en verzorgingstehuis 'De Linde' en de realisatie van twee voetbalvelden met bijhorende sportinfrastructuur.

 

Abscis Architecten -

Volg ons op facebook

Naar Facebook

Ontdek ook deze Landschap, stedenbouw en publieke ruimte Projecten

Masterplan 'Scheldeboorden'. Oudenaarde
masterplan campus Ledeganck. Gent
Willebroek Stad. niet weerhouden
Klein Rijsel - publieke ruimte. Leuven
PPS Stadsvernieuwingsproject De Kloef. Ronse
Herstel Ravelijn Liedtspark. Oudenaarde
communicatie en grafisch ontwerp door Lavagraphics