2007 - 2009 De Pinte

Abscis Architecten - Zicht op het het woonproject 'De Woongaard' vanaf het Kasteelpark – fotografie Studio Claerhout

Dit project omvat 3 essentiële onderdelen: de woongaard,  het kasteel Viteux en het evenementenpark. Alle onderdelen zijn gerealiseerd via een publiek – private samenwerking, met de ambitie om tot een kwalitatief, kernversterkend project te komen in het hart van De Pinte. Het project geeft aan alle elementen van het domein een zin- en waardevolle bestemming in een harmonische samenhang.

Abscis Architecten - Voorplein van het Kasteel Viteux –  fotografie Studio Claerhout

Voorplein van het Kasteel Viteux – fotografie Studio Claerhout

Abscis Architecten - Gestapelde woonvolumes geënt op de centrale wandelas –  fotografie Studio Claerhout

Gestapelde woonvolumes geënt op de centrale wandelas – fotografie Studio Claerhout

Het nieuwe parkontwerp stoelt op de harmonische vormprincipes van het romantische park.

Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen?

Contacteer ons
Abscis Architecten - Een samenspel van hedendaagse woonvolumes en het Kasteel Viteux –  fotografie Abscis Architecten

Een samenspel van hedendaagse woonvolumes en het Kasteel Viteux – fotografie Abscis Architecten

De opdrachtgever wenste met het uitschrijven van de opdracht “Masterplan en inrichtingsplan Kasteelpark Viteux” (Open Oproep) op het gebied van duurzame stedenbouw een voorbeeld te zijn van de manier waarop een hedendaags woonproject harmonisch aansluit bij een eigentijds erfgoedproject met een maximaal behoud van de groene ruimte rondom. Het terrein dat in woonzone gelegen is, werd door de gemeente aangekocht in 2002 om ongecontroleerde woonontwikkeling en verkaveling uit te sluiten en de waardevolle groenzone in het centrum van De Pinte te bewaren. Wegens grote financiële kosten voor het renoveren, onderhouden en exploiteren van de waardevolle gebouwen heeft de commissie Viteux geopteerd om een deel van het terrein te laten ontwikkelen onder de vorm van een publiek-private samenwerking om zo een financieel evenwicht te bekomen. Met de opmaak van een master- en inrichtingsplan werd getracht om tot een haalbaar en realistisch project te komen. Het nieuwe woonproject diende een antwoord te geven aan de toenemende vraag naar aangepaste woongelegenheden en aansluitend hierbij de opwaardering van het historisch erfgoed in een kwalitatieve openbare ruimte te bewerkstelligen. Kortom, het project diende aan alle elementen van het domein een zin- en waardevolle bestemming te geven in een harmonische samenhang, zonder dat dit een meerkost qua uitvoering en exploitatie met zich meebracht.

Dit project omvat 3 essentiële onderdelen: het kasteel Viteux en bijgebouwen, de woongaard en het evenementenpark. Alle onderdelen zijn gerealiseerd via een publiek – private samenwerking, met de ambitie om tot een kwalitatief, kernversterkend project te komen in het hart van de gemeente De Pinte.

In ‘de woongaard’, een project van levenslang wonen, werden 28 woningen gegroepeerd in drie bouwblokken met ondergrondse parking, opgesteld langs een noordzuidgrichte verbindingsas (montage-as). De geschrankte inplanting van de blokken levert de appartementen voldoende privacy, veel zon en licht, en garandeert een uitzicht van de woningen naar de tuin en het park. Auto’s kunnen parkeren onder de woningen in een ondergrondse parkeergarage. Er is gestreefd naar betaalbare, eigentijdse woningen en naar een sociale mix van jonge gezinnen, senioren en personen met een handicap volgens de principes van levenslang wonen. De drie groepen woningen vertalen zich in eenvoudige volumes in genuanceerde bruine baksteen, die zich goed laten integreren in de natuurlijke kleuren van het park en aanleunen bij de gevelmaterialen in de Koning Albertlaan. Een flexibel en transparant scherm van schuivende panelen met natuurlijk vergrijzend houten lattenwerk dienen als zonweringen en zorgen voor een gevarieerd beeld, samen met de verspringende raamopeningen.

Het nieuwe parkontwerp stoelt op de harmonische vormprincipes van het romantische park, maar heeft inzake vormgeving een hedendaagse inrichting meegekregen. We kunnen verschillende planelementen onderscheiden: - Het voorplein, dat de overgangszone tussen de verharde stedenbouwkundige ruimte (dorpsplein) en het park vormt. - De Scene, een vlak grasterrein die de mogelijkheid biedt om kleinschalige activiteiten te organiseren in het park - De bestaande spiegelvijver, die onder licht gewijzigde vorm in het park behouden blijft - Het voormalige tennisterrein dat ingericht wordt als een speelplek voor jonge kinderen - Een hangplek voor jongeren 16+ in de parkrand. De inrichting ervan gebeurt op initiatief van, en in samenwerking met de jeugddienst van de gemeente. - De boszone, bestaande uit een gemengd areaal van beplantingen blijft behouden als een rustige zone in het park. De huidige bospaden dienen als oriëntatie voor het nieuwe ontwerp. Het park is vanuit zijn vroegere inrichting op een langzame manier getransformeerd naar het nieuwe ontwerp en dit volgens een groen- en natuurbeheersplan. Het beheersplan had tot doel een grotere natuurwaarde te realiseren met inheemse fauna en flora, maar eveneens de gebruikswaarde van het park aanzienlijk te verhogen.

Het kasteel Viteux en de bijgebouwen hebben een nieuwe functie gekregen als restaurant-taverne en ontmoetingsruimte bij buitenactiviteiten, congres- en seminariecentrum. De bijgebouwen zijn gerenoveerd en bieden, aansluitend op het geanimeerde buitengebied, ruimte voor het verenigingsleven van De Pinte. Het kasteel maakt deel uit van een beschermd dorpsgezicht en werd zoveel mogelijk in zijn oorspronkelijke toestand hersteld. Voor de uitbreiding is gezocht naar een hedendaagse vormgeving die aansluit bij de architectuur van het kasteel. Het kasteel blijft als beeldbepalend element zijn positie en zijn symboolwaarde behouden in het park.

Abscis Architecten - Een hedendaagse interpretatie van de spiegelvijver in het Kasteelpark –  fotografie Abscis Architecten

Een hedendaagse interpretatie van de spiegelvijver in het Kasteelpark – fotografie Abscis Architecten

Abscis Architecten - Drie woonvolumes geïntegreerd in het groene Kasteelpark Viteux –  fotografie Abscis Architecten

Drie woonvolumes geïntegreerd in het groene Kasteelpark Viteux – fotografie Abscis Architecten

Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen?

Contacteer ons
Abscis Architecten - inplanting

inplanting

Delen