2012 - 2015 Merelbeke

Abscis Architecten -

De uitbreiding bevindt zich op een restruimte in het uiterste noorden van de campus Diergeneeskunde te Merelbeke, tussen de bestaande gebouwen van de vakgroep ‘Geneeskunde en klinische biologie van de kleine huisdieren’ en de ringvormige dienstweg aan de rand van de universiteitscampus.

De stalruimte voor proefdieren en gehospitaliseerde dieren wordt opgetrokken in een nieuw en afzonderlijk volume en in lijn met de overige stallen geplaatst. De stalruimtes worden gescheiden van de medische lokalen door een overdekte zone voor leveringen en toegang. De nieuwe operatieruimten op het gelijkvloers sluiten aan bij de bestaande OK’s.

Op de eerste verdieping bevinden zich de kantoren met vergaderruimtes en sanitair. Gelet op hun quasi gelijke oppervlakte worden de medische lokalen en kantoren gestapeld, zij het licht verschoven ten opzichte van elkaar. Hierdoor kan afstand genomen worden van het bestaande zadeldak – noodzakelijk voor lichttoetreding op de bovenste bouwlaag met kantoren – en wordt tegelijkertijd een oplossing geboden voor het probleem van de beperkte terreinoppervlakte. De uitbreiding krijgt hiermee een eigen volumespel en vormgeving, maar zoekt niettemin aansluiting bij de bestaande bebouwing inzake sokkelwerking, kroonlijsthoogte, materiaal- en kleurgebruik.

De sokkel wordt voorzien in een grijze betonsteen, naar analogie met de omliggende bebouwing. De gevel van het kantoorvolume, deels uitkragend over de dienstweg, wordt vormgegeven als een soort ‘barcode’. Dit wordt gerealiseerd d.m.v. een gevelbekleding in witte bardage, afgewisseld met verticale ramen en beplating uit aluminium in een zwarte kleur. Het kantoorvolume fungeert als blikvanger en geeft aan het lange volume met de medische lokalen een frisse, hedendaagse beëindiging.

De uitsnijdingen in het gelijkvloerse stalvolume (buitenrennen honden & katten) worden voorzien van extra kleuraccenten. Hier wordt extra aandacht besteed aan een geluiddempende gevelafwerking die goed te onderhouden is.

Ontdek het masterplan voor de Faculteit Diergeneeskunde van de UGent.

Abscis Architecten -
Abscis Architecten -

Volg ons op facebook

Naar Facebook

Ontdek ook deze Onderwijs en onderzoek Projecten

Maison des Sciences Humaines Belval. Belval (L)
Campus De Vest Mechelen. Mechelen
Campus KTA Casinoplein. Gent
Campus Ledeganck & GUM. Gent
Hotellabo Nanotechnologie. wedstrijd
Basisschool t'Overbeek. Ganshoren