2008 Gent

Abscis Architecten -

De studie omvat een ruimtelijk en architecturaal onderzoek van de site rond de Waalse Krook te Gent. Een ambitieus programma, gebaseerd op een clustering van functies rond de thema’s multimedia & informatica technologie, werd vooropgesteld. Abscis Architecten onderzocht de site naar draagkracht en inpasbaarheid van het programma in de omgeving. Hierbij werd duidelijk dat de site ook enkele stedelijke functies nodig heeft om ervoor te zorgen dat het gebied de klok rond levendig maar ook veilig wordt gehouden.

In de loop van de studie werd aldus aan het initiële programma gesleuteld omdat de draagkracht van de site werd overschreden. De oppervlaktes werden gereduceerd waarbij uiteindelijk de onderwijs- en onderzoeksfuncties van de universiteit niet weerhouden werden en vervangen zijn door een nieuw op te richten multimediaproject. Het blijft een verlengstuk of “antenne” van het IBBT en de UGent, maar het is in eerste instantie een publieksgericht experimenteel centrum dat zich richt op de activiteiten en de bezoekers van de Bibliotheek van de Toekomst.

Abscis Architecten -
Abscis Architecten -

Volg ons op facebook

Naar Facebook

Ontdek ook deze Landschap, stedenbouw en publieke ruimte Projecten

Masterplan Faculteit diergeneeskunde Universiteit Gent. Merelbeke
Fossielarme wijk Nieuw Kortrijk. Kortrijk
Masterplan Hogeschool Gent. Gent - Aalst
Vlaskant Kuurne. Kuurne
Parking Meerspoort Oudenaarde. Oudenaarde
Wisselkouter Merelbeke. Merelbeke
communicatie en grafisch ontwerp door Lavagraphics