Gent

Abscis Architecten - kop van de Watersportbaan

De opdracht voor vervanging van de sociale woongebouwen van WoninGent langs de Jubileumlaan werd verkregen na een wedstrijdopdracht. In eerste instantie werd een stedenbouwkundige studie van de volledige sociale huisvestingssite op de kop van de Watersportbaan opgemaakt. De bestaande morfologie van de site werd het uitgangspunt voor vervanging en vormgeving van de 3 toekomstige woongebouwen.

Abscis Architecten - inplantingsplan

inplantingsplan

Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen?

Contacteer ons

De site maakt deel uit van het masterplan van de Watersportbaan uit de jaren ’60 met een vrij rationele inplanting van de gebouwen met veel doorzichten en visuele verbindingen. De gebouwen langs de Jubileumlaan volgen een eerder aparte, speelse inplanting, refererend naar een voormalige meander van de Leie.  De vervangingsbouw zal zich aangepast aan de huidige context inpassen in dit masterplan.

Hoogbouw vs. middelhoogbouw

Het voorliggend project formuleert een antwoord op de vraag om de drie gebouwen met samen 286 units te vervangen. In een zoektocht naar betere oriëntatie, een toename van doorzichten langs en tussen de gebouwen, werd geopteerd voor een gematigde hoogbouw in plaats van de huidige middelhoogbouw. De nieuwe woongebouwen worden voorzien van uitsluitend doorzonwoningen waardoor ze allemaal zowel uitkijken naar de Watersportbaan als zicht hebben op de achterliggende stad. Private en collectieve terrassen vullen de woningen aan. Een subtiele knik halverwege de gebouwen zorgt voor extra slankheid en accentueert de toegang en onderdoorgang. De inplanting blijft de meander trouw maar versterkt de doorwaadbaarheid van stedelijk weefsel naar het stadspark.

Hoogbouw heeft een minder mooi imago, maar dit is eerder te wijten aan de achterhaalde wooncondities en het ontreken van de sociale collectieve gebruiksruimtes. Het al dan niet functioneren van deze bouwwerken wordt bepaald door sociale ontmoeting en sociale controle, en de collectieve ruimtes. Van groot belang hierbij is om de mensen warm te maken voor het samenleven.

De toekomst van de kop van de watersportbaan

Tijdens het ontwerpproces blijkt uit een workshop van de stadsdiensten dat intens nagedacht wordt over ‘de toekomst van de kop van de Watersportbaan’. Uit de studie volgen extra krachtlijnen en worden intenties toegelicht. De voorliggende visie werd aangevuld en versterkt, waaruit een onderlegger ontstond voor verdere ontwikkeling van het project. Op maaiveldniveau worden de gebouwen transparanter, door situering van de fietsparkeerplaatsen en integratie van de centrale onderdoorgang met ingang, waardoor de woontoren van beide kanten toegankelijk wordt. Het maaiveld loopt als het ware onder het gebouw door. De interactie tussen gebouw en omgeving wordt intenser. Het stadspark wordt heropgeladen en sluit nauwer aan op het stadsweefsel.

Naar het project 'Sociale woningbouw Jubileumlaan'

Delen