2012 - 2014 Drongen

Abscis Architecten -

De site is gelegen aan de E40 in Drongen. De opdracht bestaat erin om de bestaande dienstenzone te reorganiseren met daarbij het bouwen van een nieuw tankstation met luifel, shop, restaurant, sanitaire inrichtingen, vergader- en dienstlokalen.

Op de locatie hebben we te maken met een ruimtelijk en ecologisch waardevol gebied (de Keuzemeersen). De kavelstructuur langsheen de Leie met zijn grachtenstelsel gericht naar de rivier, is een uitgangspunt om de servicezone ruimtelijk vorm te geven. De landschapsstructuur van het omliggende rivierenlandschap wordt doorgetrokken over de site, zodanig dat er ook kavels op de site ontstaan, waarop de verschillende functies worden ingedeeld.

Zo bestaat het gebouw uit 3 geledingen, haaks op de snelweg, die zich ontplooien uit het vlak en schuilplaatsen of "shelters" vormen op de kavel van het diensteneiland. Shelter 1,2 en 3 bestaan respectievelijk uit de luifel, de publieke functies (zijnde shop, restaurant en toegang sanitair) en de dienstenzones. Bij het benaderen van het gebouw ziet men in 1 oogopslag alle aangeboden publieke diensten door het naast elkaar liggen van de shelters.

Voor de keuze van materialen werd er vertrokken van het Cradle to Cradle-principe. De shelters bestaan uit zink, glas en aluminium buitenschrijnwerk. De lamellen voor de ramen bestaan uit FSC-gelabeld hout. Hetzelfde principe werd ook toegepast op de inplanting van het gebouw, de inrichting van het landschap met bv. het behoud van verharding, het recupereren van materialen op andere plaatsen, alsook het voorzien in eigen noden waarbij het waterconcept van het geheel volledig in deze filosofie past (o.a. door gebruik van wadi’s). Verder was het uitgangspunt van het nieuwe gebouw dat dit een integraal duurzaam voorbeeldgebouw moet zijn met gebruik van hernieuwbare energiebronnen.

Het kaderen van het architectuurconcept gebeurt vanuit het landschappelijke oogpunt. De percelering die we in het landschap terugvinden worden aangegrepen om de architectuur een expressie mee te geven. De radialen gevormd door de omgevingsaanleg vinden we ook terug in de geledingen die vormgeven aan het gebouw.

BREEAM Europe Retail rating ‘very good’

 

Abscis Architecten -
Abscis Architecten -
Abscis Architecten -
Abscis Architecten -
Abscis Architecten -
Abscis Architecten -

Volg ons op facebook

Naar Facebook

Ontdek ook deze Kantoren, retail en utility Projecten

Industriebouw met kantoor Evergem . Evergem
Illion Travel. Halle
Mortuarium AZ Sint-Lucas. Gent
Infrabel Sint-Gillis. Sint-Gillis
WEBA Deinze. Deinze
Uitbreiding en renovatie stationsgebouw Sint-Denijs-Westrem. Sint-Denijs-Westrem