Lommel

Abscis Architecten - visualisatie Infunctievan

Het stadsvernieuwingsproject ‘Wonen aan de Mudhoven’ omvat de reconversie van een voormalige schoolsite in het centrum van Lommel naar een collectief woonproject met één- en meergezinswoningen, publiek- en buurtgerichte voorzieningen en een nieuw buurtpark boven een publieke ondergrondse parking voor 250 wagens. 

Abscis Architecten - zicht op tuin en toegangspaviljoen ondergrondse parking - visualisatie Infunctievan

zicht op tuin en toegangspaviljoen ondergrondse parking - visualisatie Infunctievan

Abscis Architecten - axonometrie - Abscis Architecten

axonometrie - Abscis Architecten

Wonen aan de Mudhoven – Tussen dorp, verkaveling en stad

Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen?

Contacteer ons
Abscis Architecten - inrit ondergrondse parking en glimp binnengebied - visualisatie Infunctievan

inrit ondergrondse parking en glimp binnengebied - visualisatie Infunctievan

Het PPS-project kadert binnen de ruimtelijke ontwikkelingsvisie van de Stad Lommel, die het centrum van het voormalige ‘dorp’ wil versterken en transformeren naar een kwalitatieve leefomgeving met de densiteit en voorzieningen van de ‘stad’, maar ook met de nodige open ruimte die zuurstof geeft aan het centrum. Het team Abscis Architecten, plusoffice en LAND bundelden de krachten voor het ontwerp.

De projectsite ligt tussen 2 parallelle invalswegen naar het centrum, de Mudakkers en de Kloosterstraat, en maakt deel uit van een groter bouwblok dat de overgang maakt van de stadskern en het handelsapparaat van de Kerkstraat naar de omliggende verkavelingen en villawijken die vanaf de Prins Alexanderstraat beginnen. Vertrekkend vanuit deze context wil het project enerzijds het bouwblok ‘inbreiden’ met een nieuw woonaanbod, dat niet concurreert met de vrijstaande woningen, noch met de stadsappartementen, en anderzijds de collectiviteitsvoordelen van de stad combineren met de private woonkwaliteit van de verkaveling. Het binnengebied wordt hierbij omgevormd tot een grote publieke binnentuin (het ‘parkhof’), die, aangevuld met de gemeenschappelijke buitenruimtes (de ‘collectieve hoven’) en private tuinen bij de woningen (de ‘hofjes’), aangename verblijfsruimtes en groene doorsteken toevoegt aan het bestaande stadsweefsel. Vandaar de naam van het project: ‘Mudhoven’. Met de toevoeging van de nieuwe publieke ruimte, de publieke ondergrondse parking en andere centrumfuncties, zoals een kinderopvang en wijkgezondheidscentrum, wil het project ook een meerwaarde betekenen voor de buurt, de aangrenzende scholen en de bezoekers van de stad. Om met de ontwikkeling van de nieuwe site maximaal in te zetten op kindvriendelijkheid en maximale integratie in het bestaande stadsweefsel, werd ook verder overleg gepleegd met de directie van de nabijgelegen kleuter- en lagere school. Er werd onderzocht op welke manier het "open school"-idee geïntegreerd kan worden en zo de parktuin en de speelpleinen van de school elkaar kunnen versterken, en eventueel ook de sporthal buiten de schooluren ten dienste gesteld kan worden van de Lommelaar.

Het woonprogramma omvat een gevarieerde mix aan woontypes, met ééngezinswoningen, grondgebonden en gestapelde ‘maisonettes’ of appartementen, studio’s voor begeleid wonen voor personen met een handicap en aanpasbare woningen voor levenslang wonen. Er wordt gekozen om alle woningen een eigen voordeur en adres aan de straat te geven, eventueel per 2 gecombineerd of in kleine groepjes. Als bewoner kan je zo met de fiets tot aan de voordeur, de postbode komt aan huis en iedere woning behoudt zijn individuele identiteit, herkenbaarheid en contact met de straat.

Er zullen een heel aandeel (para-)medische diensten voorzien worden, een apotheek en gezondheids- en welzijnsgerelateerde diensten. Ten slotte is er ruimte voor verschillende types van zorgwonen en wordt aandacht besteed aan sociale tewerkstelling. ​​​​Alles staat in functie van de heterogeniteit van de bewonersgroep, gaande van jonge gezinnen met kinderen tot ouderen en personen met een zorgvraag, en de sociale duurzaamheid van de woonbuurt. 

Abscis Architecten - axonometrie mobiliteit - Abscis Architecten

axonometrie mobiliteit - Abscis Architecten

Abscis Architecten - visualisatie Infunctievan

visualisatie Infunctievan

Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen?

Contacteer ons
Abscis Architecten - schets - plusoffice architects

schets - plusoffice architects

Abscis Architecten - schets - plusoffice architects

schets - plusoffice architects

Abscis Architecten - visualisatie Infunctievan

visualisatie Infunctievan

Delen