2016 - 2018 Aalst

Abscis Architecten - Woonblok in de kloostertuin - visualisatie  Indeed Studio

De site in het stadscentrum van Aalst is samengesteld uit waardevolle- en minder waardevolle gebouwen die uitgeven in een besloten kloostertuin gelegen in een dicht bebouwde historische stadskern.

Abscis Architecten - Zicht op Sint-Theresia en inkomgeheel - visualisatie Indeed Studio

Zicht op Sint-Theresia en inkomgeheel - visualisatie Indeed Studio

Abscis Architecten - Zicht vanuit de Louis D'haeseleerstraat - visualisatie  Indeed Studio

Zicht vanuit de Louis D'haeseleerstraat - visualisatie Indeed Studio

Het ontwerp beoogt de herbestemming en opwaardering van deze site zonder hierbij oog te verliezen voor de ruimtelijke kwaliteit en de sfeer die de bestaande parktuin biedt.

Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen?

Contacteer ons
Abscis Architecten - Woonblok in de kloostertuin - visualisatie  Indeed Studio

Woonblok in de kloostertuin - visualisatie Indeed Studio

De eens erg besloten leefgemeenschap wordt omgevormd tot een woonproject waarbinnen verschillende woontypes worden aangeboden en waarbinnen gezinnen met verschillende samenstelling zich thuis kunnen voelen. Het ontwerp streeft met zijn ruimtelijke en architecturale kwaliteit naar een leefbaar woonproject, gelegen in de binnenstad met groot respect voor de bestaande stedenbouwkundige én historische context.

Langs straatzijde vormen de nieuwe meergezinswoningen de overgang tussen de aanpalende bebouwing, de kapel en de beschermde woning. Het inkomgeheel van de kloostertuin, zorgt voor licht en ruimte in de nauwe straat. Met de herbestemming van de kapel tot polyvalente zaal behoudt de site haar publiek karakter. Ook bij de omvorming van het kloostercomplex tot woongelegenheid wordt rekening gehouden met het bestaande karakter van de site.

Voor de inplanting van de nieuwe gebouwen in de kloostertuin werd gezocht naar een logisch en geïntegreerd concept. De nieuwe volumes worden parallel geplaatst met de tuinmuren. Op deze manier gaat het bestaande kloostervolume in dialoog met de nieuwe gebouwen zonder de relatie te verliezen met de oude ommuring. De verkeersvrije parktuin met gemeenschappelijke voorzieningen zoals speeltuin, boomgaard, bloementuin en fietsenstallingen brengen woonkwaliteiten die uniek zijn voor een ligging binnen de stadskern.

Abscis Architecten - Woonblok in de kloostertuin - visualisatie Indeed Studio

Woonblok in de kloostertuin - visualisatie Indeed Studio

Abscis Architecten - Woonblok in de kloostertuin - visualisatie  Indeed Studio

Woonblok in de kloostertuin - visualisatie Indeed Studio

communicatie en grafisch ontwerp door Lavagraphics