Elsene

Abscis Architecten - Herkenningspunt van de Campus – visualisatie Abscis Architecten

De keuze werd gemaakt om de nieuwe studentenunits voor Elsene in te planten op het scharnierpunt van het groene hart van de VUB-campus en de stedelijke rand. Het is net de kracht van die plek die de beide kwaliteiten, groene parkrelatie en stedelijk discours, zal verenigen in een helder en leesbaar stedenbouwkundig concept.

Abscis Architecten - Zicht vanop de Triomflaan – visualisatie Abscis Architecten

Zicht vanop de Triomflaan – visualisatie Abscis Architecten

Abscis Architecten - Zicht op het cultuurplein – visualisatie Abscis Architecten

Zicht op het cultuurplein – visualisatie Abscis Architecten

Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen?

Contacteer ons
Abscis Architecten - Zicht op het park – maquette Imake

Zicht op het park – maquette Imake

Het creëren van een architectuur die aard en een relatie aangaat met haar omgeving alsof het een evidentie is. De integratie in het stedelijk weefsel en tegelijkertijd een aansluiting met het campusleven.

Er werd geopteerd om verschillende losse bouwvolumes te enten op de Triomflaan. Deze keuze biedt niet alleen de mogelijkheid om zeer flexibel, gefaseerd en maximaal aanpasbaar te gaan bouwen (duurzaamheidsprincipe) maar biedt ook een zekere transparantie zowel richting stad als richting campus.
De studentenunits worden in functie van de beschikbare of vooropgestelde bouwdiepte ingericht in afzonderlijke gebouwen. De verschillende bouwvolumes worden waar mogelijk met elkaar verbonden. Transparantie geldt als uitgangspunt. Op die manier kunnen we een 5-tal gebouwenclusters onderscheiden die telkens op hun manier via een pleintje of een groene ‘dries’ een relatie aangaan met de Triomflaan.

De cultuur gerelateerde functies worden in een cluster samengebracht. Deze bouwvolumes geven uit op een ‘Cultuurplein’. Vanaf hier is er via een monumentale trappenpartij een rechtstreekse toegang tot het campuspark en de esplanades. De aaneenschakeling van de verschillende kleine pleintjes, toegangen tot het park en de verschillende studentenunits zorgen voor een zeer levendige en geanimeerde sfeer langsheen de Triomflaan. Op het scharnierpunt tussen de stedelijke rand en het campuspark wordt een nieuw onderzoeksgebouw ingeplant. Deze prominente plek biedt de mogelijkheid voor het oprichten van een landmark.

Het dak van de parking op niveau van het maaiveld wordt voorzien van een groen grastapijt en op taluds groeiende bomen. Het groene parktapijt wordt als het ware over de wagens heen tussen de verschillende bouwvolumes door getrokken. Dit opgetilde maaiveld maakt dat de nieuwe studentenunits niet alleen in een aangename groene parkomgeving staan, maar door hun geanimeerde toegangen op maaiveldniveau langsheen de Triomflaan tevens een relatie met de stad onderhouden.

Het schikken van verschillende losse bouwvolumes haaks op de Triomflaan zorgt voor een transparantie zowel richting stad als richting campus. Naast de transparantie ontstaat hierbij ook een functionele filter naar de Campus. Een overgang van stedelijke functies, wonen en cultuur, naar meer educatieve functies in de kern van de site, leslokalen en onderzoeksruimtes.

Ons ontwerpvoorstel werd niet weerhouden.

Abscis Architecten - Zicht vanonder uitkraging

Zicht vanonder uitkraging

Abscis Architecten - Inplanting – maquette Imake

Inplanting – maquette Imake

Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen?

Contacteer ons
Abscis Architecten - Scharnier tussen wonen en leren – visualisatie Abscis Architecten

Scharnier tussen wonen en leren – visualisatie Abscis Architecten

Delen