2018 - 2024 Kortrijk

Abscis Architecten - meergezinswoning fase 1 - foto Steven Neyrinck

SW+ (Sociaal Wonen +) is een sociale huisvestingsmaatschappij die beschikt over een uitgebreid patrimonium op het grondgebied van Kortrijk. Verschillende wijken zijn echter aan vernieuwing toe. Abscis Architecten nam deel aan de ontwerpwedstrijd en kreeg samen met Sileghem en Partners architecten & ingenieurs de wijk Nieuw Kortrijk toegewezen. De nieuwe wijk omvat 311 wooneenheden van de sociale huisvestingsmaatschappij, waarvan 10% renovatie en 90% nieuwbouw. De eerste fase van 105 wooneenheden werd reeds opgeleverd, de werken van fase 2 werden aangevat.

Abscis Architecten - grondgebonden woning fase 1 - foto Steven Neyrinck

grondgebonden woning fase 1 - foto Steven Neyrinck

Abscis Architecten - kopse aansluiting in het authentieke straatbeeld - foto Steven Neyrinck

kopse aansluiting in het authentieke straatbeeld - foto Steven Neyrinck

Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen?

Contacteer ons
Abscis Architecten - meergezinswoning fase 1 - foto Steven Neyrinck

meergezinswoning fase 1 - foto Steven Neyrinck

De ambities voor deze herontwikkeling zijn hoog en dit zowel voor de ontwerpers als voor de bouwheer. Om de ambities te kunnen waarmaken werd een masterplan opgemaakt. Dit masterplan is het resultaat van een uitgebreide analyse van de bestaande toestand en een reeks ontwerpworkshops waarin de doelstellingen ruimtelijk vertaald werden. Doorheen de wijk wordt een blauw-groen netwerk gecreëerd. Dit netwerk heeft naast een functionele rol ook een sociaal-maatschappelijke en een ecologische rol. Wadi’s zorgen voor een verantwoord omgaan met hemelwater en verhogen de attractiviteit en belevingswaarde van de omgeving. Speelruimte, verblijfsgroen, collectieve tuinen, boomgaarden, zorgen voor een divers ruimtelijk beeld en creëren een aangename ambiance in de wijk.

Op basis van een grondige analyse van de wijk formuleerden we de uitgangspunten voor de opwaardering van de wijk, bestaande uit renovatie en (ver)nieuwbouw. De gehele wijk wordt opgebouwd in een hybride structuur van massiefbouw, voor de flexibel invulbare langetermijn structuur, gecombineerd met demonteerbare houtskeletbouw en staalstructuur. Alle nieuwbouw past binnen een fossielvrij energieconcept.

Voor meer info i.v.m. de huisvesting, bezoek deze blog van WonenRegioKortrijk

Abscis Architecten - aansluiting op het blauwgroen netwerk in de wijk - foto Steven Neyrinck

aansluiting op het blauwgroen netwerk in de wijk - foto Steven Neyrinck

Abscis Architecten - detail claustra - foto Steven Neyrinck

detail claustra - foto Steven Neyrinck

Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen?

Contacteer ons
Abscis Architecten - doorwaadbaarheid van de site - foto Steven Neyrinck

doorwaadbaarheid van de site - foto Steven Neyrinck

Abscis Architecten - uitvoeringsplan fase 1

uitvoeringsplan fase 1

Abscis Architecten - meergezinswoning fase 1 - foto Steven Neyrinck

meergezinswoning fase 1 - foto Steven Neyrinck

Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen?

Contacteer ons
Abscis Architecten - fasering - visualisatie Abscis Architecten

fasering - visualisatie Abscis Architecten

Delen