2004 - 2005 Ganshoren

Abscis Architecten -

T’Overbeek is een typisch randstedelijk gemeenschapsschooltje: paviljoenen in het groen tussen de hoge woontorens van de Brusselse rand en een sterke toename van het aantal leerlingen.

De paviljoengedachte wordt zo sterk mogelijk overgenomen in het ontwerp van de nieuwbouw met 6 klassen, administratie en directie. Dit betekent specifiek: een compact en vrijstaand bouwvolume. Een werkingsanalyse ligt aan de basis van de positionering van het nieuwe gebouw. Bij de inplanting werd gezorgd voor de aansluiting op de huidige situatie.

Abscis Architecten -
Abscis Architecten -
Abscis Architecten -