Heule

Abscis Architecten -

Het gemeenschapsonderwijs heeft een grote campus in Heule waar momenteel het Atheneum is gehuisvest.  Kaderend binnen de stedenbouwkundige ontwikkelingen voor het ruimere gebied, wordt een masterplan opgemaakt voor de volledige campus.  Daarin worden verschillende scenario’s uitgewerkt waarbij ook nieuwe woonfuncties op en rond de campus worden voorzien.  Het masterplan houdt rekening met de mogelijke heraanleg van de N328 in de onmiddellijke nabijheid van de campus.

Abscis Architecten -

Volg ons op facebook

Naar Facebook

Ontdek ook deze Landschap, stedenbouw en publieke ruimte Projecten

Herstel Ravelijn Liedtspark. Oudenaarde
PPS Stadsvernieuwingsproject De Kloef. Ronse
Masterplan Waalse Krook. Gent
BPA Peerkeswegel. Haasdonk
Herinrichting Maaltebruggepark Gent. Gent
Wisselkouter Merelbeke. Merelbeke
communicatie en grafisch ontwerp door Lavagraphics