Heule

Abscis Architecten -

Het gemeenschapsonderwijs heeft een grote campus in Heule waar momenteel het Atheneum is gehuisvest.  Kaderend binnen de stedenbouwkundige ontwikkelingen voor het ruimere gebied, wordt een masterplan opgemaakt voor de volledige campus.  Daarin worden verschillende scenario’s uitgewerkt waarbij ook nieuwe woonfuncties op en rond de campus worden voorzien.  Het masterplan houdt rekening met de mogelijke heraanleg van de N328 in de onmiddellijke nabijheid van de campus.

Abscis Architecten -

Volg ons op facebook

Naar Facebook

Ontdek ook deze Landschap, stedenbouw en publieke ruimte Projecten

Masterplan site WES. Brugge
Haalbaarheidsstudie The Loop toren. Gent
Willebroek Stad. Willebroek
Masterplan 'Scheldeboorden'. Oudenaarde
Kasteelsite Wisselbeke. Merelbeke
Masterplan Guldensporencollege VTI Kortrijk. Kortrijk