2020 - 2021 Kortrijk

Abscis Architecten - axonometrie sportpleinen

De site Campus Engineering van het Guldensporencollege bevindt zich ten zuidoosten van de Kortrijkse binnenstad, middenin een woonbuurt en deels in de Sint-Elisabethwijk. Abscis Architecten werd gevraagd om een gedragen masterplan uit te werken voor de schoolsite.

Abscis Architecten - schema behoud vs. afbraak

schema behoud vs. afbraak

Abscis Architecten - uitgangspunt: pleinen met eigen identiteit en karakter

uitgangspunt: pleinen met eigen identiteit en karakter

Er gaat veel aandacht naar het maximaal vrijwaren van de open ruimte en het herstellen van open ruimte-verbindingen

Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen?

Contacteer ons

Deze stedelijke woonomgeving wordt gekenmerkt door voornamelijk eengezinswoningen in combinatie met lokale handel en gemeenschapsvoorzieningen. Om tot een doordacht en onderbouwd masterplan te komen dat naadloos integreert in zijn omgeving, trachten we de context van de site te vatten op verschillende schalen - van macro tot micro - zodat we het ontwerp van het masterplan kunnen verweven in zijn omgeving.

Voor er een nieuwe visie kan ontwikkeld worden, moet de volledige site - gebouwen en buitenruimtes - geanalyseerd worden en in een bepaalde categorie geplaatst. Enerzijds te behouden constructies, met eventueel aanpassingen, verbouwingen of renovaties. Anderzijds gebouwen die geen goed functionerend deel meer kunnen zijn of worden binnen de school of gebouwen die in te slechte staat zijn om nog op te waarderen en dus beter plaats maken voor iets nieuws. De gebouwen op de site zijn in de loop der tijd aangepast, uitgebreid en/of gerenoveerd, maar niet noodzakelijk binnen een ruimer, duurzaam kader.

Na analyse van de gebouwen gaan we aan de slag met de opmaak van het masterplan. We trachten de wensen en noden van het Guldensporencollege om te zetten in enkele concepten die het nieuw ontwerp en een verdere ontwikkeling van de site onderbouwen.

De ruimtelijke visie van dit masterplan is gefundeerd op 7 thema’s die samen de leidraad vormen om tot een oplossing te komen voor de noden en wensen van de school. Er is getracht de grote site en de gebouwen een meer vatbare, menselijkere schaal te geven om de leesbaarheid te vergroten. Hoe de circulatieroutes op de site verlopen, zowel voor de schoolgebruikers als voor buitenstaanders, speelt daarbij een grote rol: hoe ziet men de school en hoe wordt deze benaderd? Is er een visuele aanwezigheid nodig in de straat en/of zijn er andere manieren om meer zichtbaarheid te krijgen en de unieke identiteit van de school kenbaar te maken? Hoe kan de grootte van de site bepaalde facetten versterken of meerdere functies faciliteren? De resultaten van dit onderzoek vormen een visie die komende ontwikkelingen op de site kunnen sturen.

De 7 grote thema's van onze ruimtelijke visie: 

  • zones op menselijke schaal
  • een gezicht in de straat
  • kenbaar maken van een identiteit
  • gecontroleerd gebruik van de site
  • interactie
  • interne en externe circulatie
  • pleinen met eigen identiteit en karakter

Het Guldensporencollege heeft een variëteit aan types studenten. Er zijn verschillende studierichtingen die lokalen hebben die uitsluitend voor hun afdeling zijn, maar ze gebruiken voor bepaalde vakken evengoed gedeelde ruimtes met de andere onderwijstypen. Één van de insteken waar wij op inzetten, is interactie, confrontatie en communicatie tussen de studierichtingen. Zo maken we groeperingen van lokaaltypes eerder dan groeperingen per didactiek. Op deze manier komen de leerlingen met elkaar in contact en worden ze geconfronteerd met elkaars werk en studie.

Bij onze volumestudie ten slotte zijn we tot twee voorstellen gekomen die allebei tegemoetkomen aan de oppervlaktevraag maar net iets anders in elkaar zitten. Dit geeft de school later de vrijheid om de architectuur te kiezen die het best past bij hun educatieve werking.

Delen