2008 Gent

Abscis Architecten -

De studie in opdracht van een private ontwikkelaar onderzoekt de haalbaarheid naar inplanting van hoogbouw binnen de randvoorwaarden van het RUP Handelsbeurs. Het programma omvat een kantoorgebouw van van ca. 20 000m² en een halfondergrondse parking voor 525 wagens, inclusief brandweerpost.

Vanuit stedenbouwkundige motieven is ervoor gekozen om de half-ondergrondse parking (over 2 niveaus) langs de steenweg in te planten en de ca. 100 meter hoge kantoortoren zo ver mogelijk van de steenweg te verwijderen. Hierdoor interfereert de hoogbouw niet met de bestaande steenwegmorfologie, doch sluit dichter aan bij de Handelsbeurssite.

Duurzaamheid ligt aan de basis van de meeste keuzes van waaruit de architectuur van de toren werd bedacht. Duurzaamheid als waardering naar de omgeving toe, als respect voor de komende generaties, maar evenzeer als meerwaarde voor de kantoortoren zelf op langere termijn. Volume, geveltextuur, raamopeningen,... vormen samen het “beeld” van een ecologisch kantoorgebouw, ontworpen volgens het “green building”concept, dat rechtstreeks de link legt met de “green value”, wat zowel de ecologische als economische waardering kan zijn. 

 

Abscis Architecten -
Abscis Architecten -
Abscis Architecten -

Volg ons op facebook

Naar Facebook

Ontdek ook deze Landschap, stedenbouw en publieke ruimte Projecten

Masterplan KTA Heule. Heule
Masterplan 'Scheldeboorden'. Oudenaarde
Herstel Ravelijn Liedtspark. Oudenaarde
Masterplan sociale huisvestingssite Jubileumlaan. Gent
masterplan Hamme. Hamme
Project M Brugge. Brugge