Willebroek

Abscis Architecten - overzichtsplan

De wijk ‘Stad’ in Willebroek is een reeds bestaande woonwijk ten zuiden van de stadskern. De wijk werd gebouwd tussen 1950 en 1975. Veel van deze bestaande woningen voldoen niet meer aan de huidige normering. Ook de openbare ruimte op de site is zeer onsamenhangend en onleesbaar. Groenzones zijn eentonig en zonder ecologische waarde. De grote parkeerplaatsen en vele garageboxen zorgen voor een lage verblijfswaarde. Vanuit de sociale huisvestingsmaatschappij Volkshuisvesting-Willebroek werd een wedstrijd uitgeschreven voor het vernieuwen van een groot deel van de woonwijk

Abscis Architecten - axonometrie zoom

axonometrie zoom

Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen?

Contacteer ons
Abscis Architecten - perspectief

perspectief

Voor dit wedstrijdontwerp heeft het ontwerpteam een visie en ontwerp uitgewerkt waarbij heel veel aandacht ging naar de identiteit van de plek, met aandacht voor de kwaliteit van de publieke ruimte. Nog een doelstelling was het bouwen van kwalitatieve en betaalbare woningen in een groene omgeving, met aandacht voor de hedendaagse noden, en met duurzaamheid als belangrijke factor.

AMBITIES DUURZAAMHEID

Het ambitieniveau van dit project heeft op vlak van energie als streefdoel om minstens de energie-eisen van 2021 te evenaren en bijna-energieneutrale (BEN) woningen te realiseren. De bouwvolumes worden zo compact mogelijk en met performante bouwschil gerealiseerd om alle energieverliezen tot een minimum te beperken. Door het zoveel mogelijk doorvoeren van een noord-zuid oriëntatie van de woonentiteiten kan men in de zomer oververhitting tegengaan. In de winter kan men dan weer passieve zonnewarmte benutten door de maximale lage zonne-instraling. We kozen bewust en weloverwogen voor het gebruik van natuurlijke en duurzame materialen. De woningen zijn op het gelijkvloers ontworpen in een traditionele massiefbouw, welke in de architectuur zichtbaar is in een gevelsteen. Deze massiefbouw met binnenspouwblad in kalkzandsteen is een zware constructie met hoge inertie en hierdoor best geschikt om leefruimtes voor langere tijd op kamertemperatuur te houden. De verdiepingen van de woningen zijn ontworpen in houtskeletbouw, welke in de architectuur geaccentueerd wordt met volumes, en zadeldaken in kunstleien. Houtskeletbouw, met een lagere inertie, is zeer geschikt voor slaapkamers en badkamers waar het in de winter soms wenselijk is om op korte tijd op te warmen en in de zomer om sneller af te koelen.

ZACHTE OVERGANGEN TUSSEN PUBLIEK EN PRIVAAT: OVERGANG TUSSEN HUIS – PRIVéTUIN – PUBLIEKE TUIN

De groenzones op de binnengebieden van een bouwblok hebben iets extra’s te bieden: alle omwonenden hebben een stuk (voor- of achter)tuin met een eigen parktoegang. Zo vloeit het binnenhuis over in een privé-buitenruimte die op zijn beurt toegang verleent tot een collectieve groenruimte. Door deze configuratie is niet alleen de onderlinge sociale controle zeer groot, maar wordt de betrokkenheid bevorderd omdat het park wordt ervaren als een verlengstuk van het eigen huis met tuin.

DE ARENA, HET HART VAN DE WIJK

Op een weloverwogen plaats, centraal in het groene hart van de site, zichtbaar vanuit verschillende zijassen, voorzien we een centrale ontmoetingsplaats voor alle omwonenden. Zowel voor mensen van in als van buiten de wijk. Een arena, waar evenementen kunnen plaatsvinden, buurtfeesten georganiseerd kunnen worden, die door de school gebruikt kan worden tijdens de lessen, … Maar misschien nog belangrijker: het is ook een plaats waar mensen elkaar dagelijks kunnen ontmoeten.

Abscis Architecten werd voor deze wedstrijd niet weerhouden.

Abscis Architecten - axonometrie

axonometrie

Abscis Architecten - axonometrie

axonometrie

Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen?

Contacteer ons
Abscis Architecten - de arena als centrale ontmoetingsplaats

de arena als centrale ontmoetingsplaats

Abscis Architecten - detail woningen - gevel west

detail woningen - gevel west

Abscis Architecten - detail woningen - gevel oost

detail woningen - gevel oost

Delen