2006 Merelbeke

Abscis Architecten -

In het kader van de Open Oproep van de Vlaamse Bouwmeester  werd Abscis Architecten geselecteerd voor de ontwerpopdracht van een volledige studie voor een masterplan en de renovatie van het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Merelbeke. De studieopdracht omvat een bouwtechnische analyse van de huidige toestand en gebouwen, en een landschapsstudie met bijzondere aandacht voor landschapsherstel.

De methode die door het ontwerpteam wordt gehanteerd, is opgedeeld in verschillende stappen binnen een centraal planproces en is aangevuld met bewakings- en controlemechanismes die het proces doorkruisen. De diverse deelaspecten (milieu-effecten, mobiliteit, brandveiligheid, planningscontrole, kostenbeheersing, onderhoudsaspecten, enz.) worden hierbinnen verder ontwikkeld en aan het ontwerpproces gekoppeld.

Abscis Architecten -
Abscis Architecten -

Volg ons op facebook

Naar Facebook

Ontdek ook deze Landschap, stedenbouw en publieke ruimte Projecten

PPS stadsvernieuwingsproject Tielt. niet weerhouden
Herinrichting Maaltebruggepark Gent. Gent
Wisselkouter Merelbeke. Merelbeke
Haalbaarheidsstudie Zomergem. Zomergem
Vlaskant Kuurne. Kuurne
Beeldkwaliteitsplan Pachterslei Boom. Boom
communicatie en grafisch ontwerp door Lavagraphics