Evergem

Abscis Architecten -

De site waarop de nieuwe basisschool zal worden gebouwd, is een bestaande scholencampus van het GO! in de Evergemse Hofbilkstraat. Op de campus bevinden zich reeds het Einstein Atheneum (ASO) en het Muda (KSO).

Abscis Architecten -
Duurzaamheid draait niet enkel om hoogtechnologische ingrepen en een lager energieverbruik.

Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen?

Contacteer ons
Abscis Architecten -

EEN SCHOOL OP HET KNOOPPUNT TUSSEN STAD EN LANDSCHAP

Een belangrijk uitgangspunt bij het ontwerp was het versterken van de synergie tussen school en landschap. Daar waar de school en het groene landschap in de bestaande toestand duidelijk naast elkaar leven, willen we het nieuwe schoolgebouw betrekken in de waardevolle omgeving.
De bouwlocatie voor de nieuwe school van het GO! is groen, ruim en centraal gelegen. Tegelijk, door zijn ligging weg van de straat, is deze ook beschut en intiem. Kortom, ideaal om een natuurlijke leef- en leeromgeving in te organiseren.

KLASSEN: LICHT EN RUIMTELIJK

De leeromgeving is een belangrijke factor in het leerproces van het kind. Door de klaslokalen te organiseren met zicht op de groene omgeving, en bijgevolg in te spelen op de kwaliteit van die omgeving, bieden we aan zowel leerling als leerkracht een fijne leeromgeving aan tijdens de lesuren.
Het klassenblok bestaat uit 2 bouwlagen met telkens een mezzanine. We bekomen voor elke klas een grote open ruimte die zal worden opgedeeld in verschillende sferen. Het opdelen van die grote open ruimte in de hoogte, zorgt ervoor dat we de footprint beperken en de dubbele hoogte van de lokalen maakt de klaslokalen licht en ruimtelijk. Ramen naar de gangen toe zorgen ervoor dat ook de eerder donkere zones onder de mezzanines voorzien worden van daglicht.

HET INTERNAAT: HIER WORDT GELEEFD

Het internaat is een belangrijk onderdeel van het gebouw. Hier wordt óók geleefd, weliswaar na de schooluren.
Om leefruimtes met uitzicht op de groene omgeving te bekomen, plantten we het internaat aan de westzijde van het terrein - zo kunnen de kinderen en de begeleiders na de schooluren genieten van de zon.
Iedere verdieping heeft telkens een leefgroep, opgevat als een plateau met centrale vaste kern (sanitair en berging). Alle kamers liggen rondom die kern. De twee gangen monden uit in de leefruimte.
Het internaat wordt op eenvoudige wijze verbonden met de refter van de school, waar de kinderen enerzijds hun huiswerk maken, en anderzijds het ontbijt en avondeten kunnen nuttigen.

HET ATRIUM: HET HART VAN HET GEBOUW

Het Atrium vormt een allesverbindend element. Door middel van vides, visuele en fysieke connecties met de andere gebouwdelen, vormt het Atrium het hart van het gebouw - het is een kwalitatieve, lichtrijke en multifunctionele ruimte die centraal is ingebed in het project.
We streven er ook hier naar om het landschap zoveel mogelijk binnen te brengen. Het was een weloverwogen keuze om op deze plaats een groot noordgericht raam te voorzien met uitzicht op het weidse landschap.
De keuze voor een noordgerichte sheddakconstructie had als bedoeling ook in de sporthal zoveel mogelijk daglicht binnen te brengen, zonder schaduwwerking te creëren.

MATERIALISATIE

Als gevelmateriaal kozen we voor een gebouw in baksteen met een natuurlijke kleur, aansluitend op de natuurlijke omgeving. Het schrijnwerk wordt uitgevoerd in bronskleurig aluminium, in harmonie met de kleur van de baksteen.

DE BREDE SCHOOL

De buurtbetrokkenheid is een belangrijk element in de visie van de school. Duurzaamheid draait niet enkel om hoogtechnologische ingrepen en een lager energieverbruik. Dubbel gebruik van gebouwen is minstens even belangrijk. Veel aandacht ging daarom naar de specifieke organisatie van het gebouw om het gebruik door derden te faciliteren zonder dat die daarbij het volledige gebouw moeten betreden.

Ons ontwerpvoorstel werd helaas niet verkozen.

Delen