Nieuwsoverzicht

Laureaat

Laureaat van de Arbeid

Vennoot Piet Van Cauwenberghe kreeg binnen de categorie 'Bruggenbouwer' een gouden ereteken toegekend door het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid.

Lees verder

STAND VAN ZAKEN

De toekomst van de Gentse kerken

In 2014 heeft Abscis Architecten, in samenwerking met Stadim, een interactieve en dynamische beoordelingstool uitgewerkt voor de toekomst van de Gentse parochiekerken. Deze vormde de basis voor het overleg tussen de stedelijke…

Lees verder

Start werf

Woonproject Klein Rijsel

Op 18 april is de werf van het project Klein Rijsel in Leuven van start gegaan. Op de site worden 45 sociale woningen en 22 starterswoningen gerealiseerd. Ook de publieke ruimte wordt…

Lees verder

Nieuw project

Herbestemming Theresianenklooster

In opdracht van Cordeel nv wordt het Theresianenklooster in Aalst herbestemd en verbouwd tot meergezinswoningen. De voormalige kapel wordt heringericht en uitgebreid tot polyvalente zaal. 

Lees verder

Volg ons op facebook

Naar Facebook

haalbaarheidsstudie

Kerk Kester

De Leefgemeenschap van Kester, een deelgemeente van Gooik, wenst haar dorpskerk Sint Martinus een nevenbestemming te geven. Abscis Architecten onderzoekt in een haalbaarheidsstudies twee scenario's. In een eerste scenario zou het nieuwe programma gerealiseerd kunnen worden door een herbestemming van de bestaande gebouwen van de Sint-Martinus Kerk. Een alternatief scenario voorziet in de afbraak van het bestaande kerkgebouw om deze te vervangen door een nieuwbouw met dezelfde functionaliteiten.

Lees verder

Schetsontwerp

BEN-wijk Nieuw Kortrijk

Abscis Architecten nam deel aan een ontwerpwedstrijd in opdracht van sociale huisvestingsmaatschappij Goedkope Woning cvba en kreeg de vernieuwing van wijk Nieuw Kortrijk toegewezen. Ondertussen zijn  we gestart met de voorbereiding van de…

Lees verder

in de kijker

Gütenberg Kortrijk is ECO-life project

Recent werd het huisvestingsproject Gütenberg in Kortrijk in gebruik genomen. Gütenberg is een passief sociale huisvesting in opdracht van de sociale huisvestingsmaatschappij Goedkope Woning en kadert in het ECO-life project.

Lees verder
Pagina
  1. 4
  2. 5
  3. 6
  4. 7
  5. 8
Blijf op de hoogte, schrijf in op de Abscis nieuwsbrief
communicatie en grafisch ontwerp door Lavagraphics