ARCHITECTUURPRIJS LEUVEN 2019

Klein Rijsel in Leuvense expo Stad en Architectuur

Op 24 oktober reikt de Stad Leuven de vierjaarlijkse Architectuurprijs Leuven uit, met een selectie van projecten die de laatste vier jaar in Leuven gerealiseerd werden en die een sterk engagement aantonen. Klein Rijsel, ons gezamenlijke project met A2D - architecture 2 design, werd genomineerd in de categorie MEERGEZINSWONINGEN.

Lees meer

OPGELEVERD!

Het hart van Hamme groeit

Het nieuwe Administratief Centrum van Hamme is opgeleverd. Dit project maakt deel uit van de grootschalige reconversie van het centrum van Hamme, en heeft als doel de gemeentelijke diensten en…

Lees meer

Haalbaarheidsstudie naar restauratie en herbestemming

Kerk van Pamel krijgt wellicht nieuwe functie

De Kerkfabriek Sint-Gaugericus Roosdaal vraagt een studie in het kader van het restaureren en conserveren van de Sint-Gaugericuskerk in Pamel, teneinde het kerkgebouw gedurende minstens 25 jaar opnieuw op een normale, correcte en veilige manier in dienst te kunnen hebben. Abscis kreeg na het indienen van een offerte, de opdracht om een kostenraming te maken voor de restauratie en een haalbaarheidsstudie uit te voeren naar herbestemming.

Lees meer

Volg ons op facebook

Naar Facebook

publieke ruimte

voetveer voor natuurgebied 'Oude Schelde' in Appels

Natuurgebied de 'Oude Schelde' in Appels (Dendermonde) was sinds enkele jaren een toegang armer, nadat de oude voetgangersbrug werd weggehaald om veiligheidsredenen. Abscis Architecten mocht het ontwerp opmaken van een nieuwe voetgangers- of trekveer, dat kleine groepen mensen op mechanische wijze de Scheldearm overzet en zo tot in het geliefde wandel- en fietsgebied brengt. De werken gaan van start in het najaar.

Lees meer

START WERF!

Hotel Voldersstraat Gent

In de Veldstraat, Voldersstraat en Korte Meer prijkt sinds enkele maanden de (nieuwe!) werfdoek van ons bureau. Het complexe stadsblok gelegen tussen deze straten krijgt een transformatie op verschillende schalen.…

Lees meer

GESLOTEN RUWBOUW OPGELEVERD!

KUL LABORATORIUMGEBOUW Onderwijs & Navorsing 1 bis

De katholieke Universiteit van Leuven wenste het bestaande ‘Onderwijs & navorsing 1’ gebouw uit te breiden met een vaardigheidscentrum voor Anatomie, onderzoekslaboratoria voor biotechnologie en onderzoekslaboratoria voor hoogwaardige analyse-apparatuur.

Lees meer
Pagina
  1. 4
  2. 5
  3. 6
  4. 7
  5. 8
Blijf op de hoogte, schrijf in op de Abscis nieuwsbrief