Abscis Architecten -

WERF!

Vernieuwing op de kop van de Watersportbaan

De sloop van de verouderde woongebouwen op de kop van de Watersportbaan is gestart. Allen zullen ze vervangen worden door nieuwe, gematigd hoge woontorens.

Abscis Architecten mocht enkele jaren geleden als laureaat de stedenbouwkundige studie van de woongebouwen aan de Jubileumlaan uitvoeren, gevolgd door het ontwerp van de nieuwe gebouwen. Hiervoor werd vertrokken vanuit de bestaande morfologie van de site. Het masterplan van de jaren ‘60 werd gerespecteerd maar tegelijk hedendaagser gemaakt. 

De werken zullen gefaseerd (gebouw per gebouw) verlopen omwille van de verhuisbeweging van de bewoners.

Naar het project 'Sociale woningbouw Jubileumlaan'

Delen