Abscis Architecten - Basisschool De Groene Planeet, Vilvoorde - visualisatie Abscis Architecten

Wedstrijd

GEWONNEN! Basisschool De Groene Planeet

Stedelijke basisschool De Groene Planeet in Houtem (Vilvoorde), had nood aan een nieuw gebouw voor haar kleuters en lagere schoolkinderen. Via een ontwerpwedstrijd werd de opdracht gegund aan ontwerpteam Abscis-Tractebel en ontwikkelaar Groep Van Roey.

De site is een U-vormig perceel met daarop een grote verscheidenheid aan gebouwen, zo ontstaan in de loop der jaren. Er was dus nood aan meer samenhangend geheel met een sterkere identiteit.

De initiële insteek van de projectdefinitie is een nieuwbouw basisschool op dezelfde plek als waar de school vandaag gesitueerd is. De huidige school bevindt zich echter op het smalste stuk van het perceel, wat ervoor zorgt dat de afstand tot de buren, lichten en zichten, de bebouwde oppervlakte in woonuitbreidingsgebied, enz. telkens weer beperkingen opwierpen die het spel van volumes herleidde tot een architectuur met weinig interessante relaties tussen de functies onderling. WIj verbreedden onze blik en gingen op zoek naar een andere opportuniteit: de nieuwe basisschool zal rug aan rug ingeplant worden met de aanpalende katholieke school aan de oostzijde van het perceel. 

De werken zullen gefaseerd moeten uitgevoerd worden om de gebruikscontinuïteit te garanderen. Om die reden zullen de kleuter- en de lagere school worden opgericht als 2 aparte gebouwen.

De opdrachtgever stelde de eis om minstens een BEN-gebouw te ontwerpen.

Naar het project 'Basisschool de Groene Planeet'

Delen