Abscis Architecten -

GEWONNEN!

Een make-over voor de Gentse speelplaatsen

Gent werkt volop aan de ontharding van zijn patrimonium om meer groen in de stad te krijgen, het stedelijk hitte-eiland effect terug te dringen, en de grondwatertafel aan te vullen. 

Abscis zal verschillende speelplaatsen van de stadsscholen intensief vergroenen en ontharden. Hiervoor wonnen we net de offertevraag voor een raamcontract.

Bij elke specifieke ingreep vertrekken we van enkele krachtlijnen:

  • De beleving: het centraal stellen van de zintuiglijke beleving van kind, leerkracht en bezoeker, met veel aandacht voor de versterking van de groenstructuren.
  • De relatie tussen de klaslokalen en hun buitenomgeving: een open schoolgebouw als een kwalitatieve, levendige en inspirerende plek, dat zich openstelt naar de buurt en in dialoog gaat met zijn rijke en gevarieerde groene omgeving.
  • Oppervlaktebenutting: optimale benutting van de beschikbare oppervlakte voor de verschillende activiteiten binnen een schoolcontext en een performant hemelwaterconcept.
  • Toegankelijkheid en gebruik: efficiëntie, zonering, performantie en flexibiliteit voor het uitvoeren van (school)activiteiten, onderhoudsvriendelijkheid, ...
  • Maatschappelijke integratie: aansluiting bij het stedelijk weefsel en de mate waarin de buitenruimte positief bijdraagt aan, en voortvloeit in de stedelijke omgeving.
Delen