Abscis Architecten - gebouw A - zijde binnentuin en straatzijde (foto Abscis Architecten)

opgeleverd!

Nieuwe woonwijk in historische Hasseltse Herkenrodesite

De site Herkenrode, in het centrum van de stad Hasselt, wordt nieuw leven ingeblazen. Het voormalig militair domein werd door de stad Hasselt verkocht via een verkoopprocedure om een globale herbestemming te bekomen in het kader van de binnenstedelijke ontwikkeling van Hasselt.

Het team bestaande uit Abscis Architecten, Atelier Kempe Thill en UAUcollectiv pakt de architectuur van de randbebouwing aan met respect voor de historische context van de binnenstad van Hasselt. LAND landschapsarchitecten staat in voor de groene binnentuin en de omgevingsaanleg.

Abscis Architecten nam de coördinatie van het ontwerpteam op zich en het ontwerp van gebouw A en van de ondergrondse parkeergarage. Gebouw A is zopas in gebruik genomen. Het volledige project zal klaar zijn tegen oktober 2022.

Naar het project 'Herkenrode Kazerne Hasselt'

Delen