Stekene

Abscis Architecten - onthaalzone - visualisatie Abscis Architecten

De gemeente Stekene zorgt voor haar bewoners voor een nieuwe vrijetijdszone in het centrum van de gemeente. Er moeten een nieuwe polyvalente zaal en een bibliotheek opgericht worden, met een landschappelijke buitenruimte inclusief parking, die als ontmoetingsruimte fungeert en mogelijkheden biedt voor buitenactiviteiten.

Abscis Architecten - relatie tussen binnen en buiten - visualisatie Abscis Architecten

relatie tussen binnen en buiten - visualisatie Abscis Architecten

Abscis Architecten - vloeiend landschap - visualisatie Abscis Architecten

vloeiend landschap - visualisatie Abscis Architecten

Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen?

Contacteer ons
Abscis Architecten - masterplan visie

masterplan visie

De nieuwe polyvalente zaal wordt een culturele ontmoetingsplaats en geeft de mogelijkheid om verschillende culturele activiteiten te organiseren. Ook lokale verenigingen zullen er terecht kunnen. Het moet een toegankelijke en bruisende ontmoetingsplek worden voor de inwoners van Stekene, met een zo breed mogelijk aanbod aan activiteiten (cultuur, gemeenschapsvorming, ontmoeting, podiumkunsten, expo, film,…). Werk- en studieplekken en vergaderruimten maken het geheel compleet. De bibliotheek ten slotte wordt “de derde plek” bij uitstek.

Als ontwerpteam wilden we de aanzet geven tot de ontwikkeling van een bijzondere plek. Het was onze intentie om een duurzaam, innovatief en maatschappelijk relevant project te ontwerpen. We zijn daarbij op zoek gegaan naar een evenwicht tussen ambitieuze vernieuwing en het respect voor het aanwezige groen in de dicht bebouwde dorpskern, steeds met het oog op de toekomst.

Enkele krachtlijnen vormden de solide basis van de ontwerpvisie: de beleving van het gebouw door gebruiker en bezoeker; de relatie tussen binnen en buiten, nl. een gebouw dat zich openstelt naar de buurt en in dialoog gaat met zijn de omgeving; de eenheid van het functionele geheel en ten slotte de toekomstbestendigheid.

Een belangrijk uitgangspunt was het versterken van de synergie tussen het gebouw en de omgeving. Onze masterplanvisie eindigt niet bij de perceelsgrenzen van de site, maar gaat juist over de perceelsgrenzen heen. Het ontwerpvoorstel voor de omgevingsaanleg werd daarom geconcipieerd als een ‘vloeiend’ landschap over alle zones heen, met zachte overgangen tussen publieke en private ruimte, tussen bebouwing en open ruimte, tussen verharde oppervlakken en groen. We gingen op zoek naar een boeiend spanningsveld tussen de bebouwde omgeving en de aanwezige groenzones, en naar de juiste verhouding tussen verblijven en verbinden. Op die manier werken de groenzones als verbindende en doorwaadbare structuren naar het gebouw toe. Van binnen kijken we naar het landschap, van buiten bewaken we de integratie van het bouwvolume op de site. Het gebouw zal een poort naar het recreatie-eiland bieden vanuit de dorpskern.

Dubbel gebruik

Duurzaamheid draait niet enkel om hoogtechnologische ingrepen en een lager energieverbruik. Dubbel gebruik van gebouwen is minstens even belangrijk. Het was dan ook een belangrijk aandachtspunt tijdens het ontwerpproces, een toegankelijk en multifunctioneel gebouw te concipiëren die breed maatschappelijk kan worden ingezet, los van vaste werkuren.

Circulariteit

De architecturale uitstraling van het gebouw is niet langer de enige eigenschap waarop gefocust wordt. De dynamiek van gebruik en de mogelijkheid tot evolueren zijn tevens heel belangrijk. We ontwerpen modulair en veranderingsgericht, passend in de filosofie van circulair en reversibel bouwen. Op die manier kan het gebouw worden aangepast zonder klassieke afvalstromen richting sloop en laagwaardige recyclage. Een flexibel gebouw met de mogelijkheid tot aanpassen aan toekomstige vormen van gebruik, gaat langer mee en draagt bij aan een duurzame omgeving.

Dit wedstrijdontwerp werd niet gerealiseerd.

Abscis Architecten - visualisatie Abscis Architecten

visualisatie Abscis Architecten

Abscis Architecten - mogelijke scenario's dubbel gebruik

mogelijke scenario's dubbel gebruik

Delen