2012 Zwijnaarde

Abscis Architecten -

De opzet van het project is om het bestaande gebouw te actualiseren en een antwoord te bieden op de huidige normen qua brandveiligheid, energieprestatie en toegankelijkheid. In het ontwerp worden deze doelstellingen concreet vertaald door een nieuwe functionele indeling van winkel- en opslagruimtes, het toevoegen van een nieuwe geïsoleerde gebouwschil en het optimaliseren van de verkeersstromen op de site en in het gebouw.

Het logistieke apparaat van het winkelcomplex blijft zoveel mogelijk geconcentreerd aan de noord- en westzijde en wordt verder uitgebouwd met 2 nieuwe leveringstoegangen voor de magazijnen in de kelderverdieping. De parking aan de zuidzijde en de dakparking worden gewijzigd van verkeerspatroon en blijven gereserveerd voor het cliënteel.

Over het terrein bevindt zich een hoogteverschil noord-zuid van ongeveer 2.70 m. Aan de voorzijde sluiten de winkelruimtes drempelloos aan op de buitenparking; achteraan ligt de kelderverdieping quasi volledig bovengronds. Deze opportuniteit in het reliëf wordt aangegrepen om de verschillende opslagruimtes op het (half-ondergrondse) kelderniveau afzonderlijk en rechtstreeks van buitenaf bereikbaar te maken. Hiertoe wordt het terrein plaatselijk afgegraven tot op kelderniveau om 2 nieuwe overdekte laad- en loszones te installeren.

Abscis Architecten -
Abscis Architecten -
Abscis Architecten -