2012 - 2014 Zele

Abscis Architecten - beschrijving van het beeld – foto Steven Massart

Het gemeenschapscentrum neemt een prominente positie in op het Zandbergplein en is opgevat volgens het doos-in-doos principe. Het eigenlijke zaalvolume is in het hele gebouw zichtbaar aanwezig omwille van de vorm, zijn volume en de rode kleur, daar rond staat een tweede en eerder neutrale schil. Zo brengt ‘De Wiek’ nieuwe dynamiek in de Zeelse samenleving.

Abscis Architecten - verbijzondering van het metselverband – foto Steven Massart

verbijzondering van het metselverband – foto Steven Massart

Abscis Architecten - het gemeenschapscentrum als markering van het centrumgebied Zele – foto Thomas De Bruyne

het gemeenschapscentrum als markering van het centrumgebied Zele – foto Thomas De Bruyne

De gangen en de trappen zijn sterk betrokken op de buitenruimte, en geven ook aanleiding tot een sequens van ruimtelijke ervaringen binnen het gebouw.

Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen?

Contacteer ons
Abscis Architecten - een variabele akoestiek door middel van de wandbekleding – foto Thomas De Bruyne

een variabele akoestiek door middel van de wandbekleding – foto Thomas De Bruyne

Het gemeenschapscentrum Zele kadert binnen het ontwikkelingsplan voor het Zandbergplein en het aangrenzende binnengebied. Het neemt een prominente positie in op het Zandbergplein, op het grensvlak tussen een belangrijke verkeersas en het verkeersluwe verblijfsgebied van het centrum van Zele. Het gebouw heeft een extravert karakter en gaat een actieve dialoog aan met zijn omgeving.

Het programma omvat een theaterzaal met een vaste tribune voor 400 personen en bijhorende functies, kantoorruimte voor de diensten cultuur en sport en tentoonstellingsruimte. De verschillende functies van het gemeenschapscentrum worden op een logische wijze geordend langs een zichtbaar circulatiepatroon. 

De gangen en de trappen zijn sterk betrokken op de buitenruimte, en geven ook aanleiding tot een sequens van ruimtelijke ervaringen binnen het gebouw. Zo vormen zij een interessant tentoonstellingsparcours. vertrekkende van de openbare ruimte aan het Zandbergplein, doorheen de foyer op het gelijkvloers, en uitmondend in de foyer (met bar) op de verdieping. Deze foyer kijkt terug op het Zandbergplein via een markant raam in de voorgevel. 

De theaterzaal ligt met de rug naar het plein. De foyer bevindt zich onder het hogere gedeelte van de tribune, en vloeit over in de publieke ruimte op het Zandbergplein. Bar, ticket box, vestiaire (capaciteit ca. 400 personen), EHBO en een kleine toiletgroep zijn opgenomen als vrijstaande volumes onder de uitkragende tribune.  Op het entreeniveau van de theaterzaal is een zone met uitneembare stoelen gereserveerd voor totaal 8 rolstoelen. Het podium ligt op maaiveldniveau, zodat er geen lift nodig is voor de aan- en afvoer van decorstukken. De opslagruimte is toegankelijk vanaf het parkeerterrein aan de achterzijde van het gebouw. Vrachtwagens kunnen opgesteld worden zonder het overige verkeer op de parking te hinderen. De opslagruimte staat in directe verbinding tot het podium.

De verdieping is bereikbaar via een luie trap vanuit de foyer/circulatieruimte of de lift. Een tweeënhalve meter brede passerelle langs het zaalvolume verbindt het balkon tussen theaterzaal en pleingevel met de administratieve ruimtes. De administratieve functies liggen achteraan in het gebouw en kijken uit op de parking.

Abscis Architecten - foyer – foto Thomas De Bruyne

foyer – foto Thomas De Bruyne

Abscis Architecten - heldere circulatie doorheen het gebouw – foto Thomas De Bruyne

heldere circulatie doorheen het gebouw – foto Thomas De Bruyne

Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen?

Contacteer ons
Abscis Architecten - 3 variaties op 1 metselverband – foto Steven Massart

3 variaties op 1 metselverband – foto Steven Massart

Delen