2012 - 2013 Sleidinge

Abscis Architecten -

De bestaande K-dienst (kinderdienst) van het Psychiatrisch Centrum (PC) Sleidinge is ondergebracht in de algemene gebouwen van het Psychiatrisch Centrum. Dit is voor deze doelgroep geen optimale situatie. De oplossing hiervoor is gevonden in het aangrenzende perceel van het voormalig zusterhuis, een perceel dat qua aanleg al deel uitmaakte van de parkachtige tuin grenzend aan het Psychiatrisch Centrum. Door deze lokatie kan de K-dienst gebruik maken van faciliteiten van het PC, maar is er de nodige privacy voor de bewoners.

Het programma van de K-dienst bestaat uit twee gedeelten; de ambulante functies met therapielokalen, spreekkamers en personeelsruimten en de twee leefgroepen. Deze leefgroepen worden in een nieuw te bouwen volume ondergebracht, de ondersteunende functies kunnen zeer efficiënt in het bestaande zusterhuis geïntegreerd worden. Het fysiek ontkoppelen van de twee bouwdelen past in de ‘pedagogische’ gedachte die aan de basis van het grondplan ligt; de bewoners verlaten hun woonruimte, om zich naar een ander gebouw te begeven voor therapie, om les te volgen, of voor ontspanning. Deze opzet laat ook toe om het project gefaseerd uit te voeren, in de eerste fase zal het zusterhuis worden omgebouwd om zo snel mogelijk de ambulante diensten te kunnen aanbieden. In een tweede fase zal de nieuwbouw voor de leefgroepen worden gerealiseerd.

Abscis Architecten -
Abscis Architecten -
Abscis Architecten -
Abscis Architecten -
Abscis Architecten -