2011 wedstrijd

Abscis Architecten -

De opdracht bestaat uit het ontwerp voor de nieuwe campus Zuid op de site van de voormalige koekjesfabriek Parein. Het ontwerp moet de missie en kernwaarden van KdG weerspiegelen, maar ook rekening houden met de wijzigende organisatiecultuur.

De site is 8.300 m² waarvan slechts 80% mag bebouwd worden. Om het programma van ongeveer 44.000 m² bruto dat op deze locatie moet ingepast worden voor een taakstellend budget van 39 miljoen euro, is er gekozen om naast de beeldbepalende gevels ook een deel van het volume van de bestaande bebouwing aan de Ieperstraat en Montignystraat te behouden. Hierdoor komt er budgettaire ruimte vrij voor een kwalitatieve en representatieve hoogbouw aan de Brusselstraat. Door een groot deel van het programma te concentreren in deze eyecatcher, blijft het overige volume in harmonie met de omliggende bebouwing. Transparantie op het maaiveld en het optillen van een deel van het volume zorgen voor visueel contact tussen de campus en zijn context. De campus is geen eiland in de staat, maar een onderdeel van de stad.

Abscis Architecten -
Abscis Architecten -
Abscis Architecten -
Abscis Architecten -
Abscis Architecten -

Volg ons op facebook

Naar Facebook

Ontdek ook deze Onderwijs en onderzoek Projecten

Tijdelijke Europese School Brussel. Brussel
Campus De Vest Mechelen. Mechelen
Campus Platteput Buggenhout. Buggenhout
Basisschool t'Overbeek. Ganshoren
campus KA Ninove. Ninove
Guldensporencollege campus Plein. Kortrijk