2014 - 2015 Gent

Abscis Architecten - Hoofdingang - fotografie Inge Claessens

In opdracht van Universiteit Gent werden de gebouwen S2, S5 en S12 op Campus Sterre grondig gerenoveerd en heringericht. Gebouw S5 kende een drastische functiewijziging en werd een centrale ontmoetingsplek op de site voor de wetenschapsstudenten. 

De hoofdstructuur kan nagenoeg ongewijzigd blijven. De aanwezige vides in het voordien technische gebouw komen optimaal tot hun recht in dit nieuwe programma met bibliotheek en restaurant.

Abscis Architecten - Achtergevel met terras - fotografie Inge Claessens

Achtergevel met terras - fotografie Inge Claessens

Abscis Architecten - Bibliotheek - fotografie Inge Claessens

Bibliotheek - fotografie Inge Claessens

Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen?

Contacteer ons
Abscis Architecten - Studentenresto met zicht op vide - fotografie Inge Claessens

Studentenresto met zicht op vide - fotografie Inge Claessens

Het gebouw S2 bestaat uit een betonskelet waarvan de openingen opgevuld waren met aluminium buitenschrijnwerk. De koppen van het gebouw waren betonstructuren met invulmetselwerk aan de buitenzijde, beschermd door gevelmetselwerk in geglazuurde gevelsteen. Door het buitenschrijnwerk te vervangen door thermisch onderbroken aluminiumprofielen met 1,1 W/m²K beglazing, zouden problemen m.b.t. condensatie slechts verlegd worden naar de niet geïsoleerde betonconstructie. De massieve gevel moest dus ook worden geïsoleerd. Er werd geopteerd om de buitenschil te isoleren.


De gedeeltelijke renovatiewerken van gebouw S12 omvatten de opfrissingswerken van bepaalde labo-lokalen d.m.v. vervanging van los meubilair, vloeren, wanden en technieken. Er werd eveneens een studie aangevat voor de renovatie van de gevel, maar deze werken werden niet uitgevoerd.


S5 is centraal gelegen op de site en makkelijke te bereiken via de interne ontsluitingsweg wat van de vooropgestelde invulling een logische keuze maakt. Het gebouw kreeg een nieuwe invulling met een studentenrestaurant op het gelijkvloers en een bibliotheek, PC-lokalen en vergaderzalen op de bovenverdiepingen. Het werd volledig gestript tot op ruwbouwniveau (uitbreken asbest, wanden, verlaagde plafonds, vloerafwerking, technische installaties, buitenschrijnwerk,…) en heringericht naar de nieuwe invullingen en de huidige eisen inzake brandveiligheid en energieprestatie. De inplanting van bepaalde functies in het gebouw is aangepast aan de draagvermogens van de betreffende vloeren.
Het restaurant kreeg een nieuwe tussenvloer op de eerste verdieping, en de interne trap, die het restaurant op de begane grond verbindt met de eerste verdieping, werd een betontrap met een stalen borstwering, naar analogie met de oorspronkelijke borstwering van de originele vide.
Het volume van gebouw S5 bleef nagenoeg ongewijzigd, maar de gevelopeningen werden voorzien van een nieuwe invulling met sandwichpanelen en ruime glaspartijen. De contouren van de oorspronkelijke gevelopeningen en hun ritmiek bleven wél behouden, waardoor het gebouw blijft aansluiten op de ontwerplogica van de overige gebouwen op de site. Binnen het ontwerp voor de renovatie werden geen wijzigingen aangebracht aan de basis van de bestaande draagstructuur. Deze bestaat uit een betonnen skeletstructuur op een paalfundering. Het gebouw krijgt enkele nieuwe luifels waarvan de draagstructuur in staal zal uitgevoerd worden. Het betonskelet wordt geïsoleerd aan de buitenzijde en voorzien van een gevelbepleistering. Hier stelde zich dezelfde problematiek als bij S2 inzake de koudebrug van het betonskelet, zodat ook hier geopteerd werd om te voldoen aan de huidige energie-eisen door het betonskelet aan buitenzijde te isoleren en te voorzien van gevelbepleistering, zonder afrbeuk te doen aan de originele ritmiek van de gevel.
Nieuwe buitenelementen op vloerniveau zoals inkomtrappen en -helling, terras, restaurant,... werden opgebouwd door middel van betonconstructies al dan niet gepolierd of geprefabriceerd.

Abscis Architecten - Studentenresto - fotografie Inge Claessens

Studentenresto - fotografie Inge Claessens

Abscis Architecten - Studentenresto - fotografie Inge Claessens

Studentenresto - fotografie Inge Claessens

Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen?

Contacteer ons
Abscis Architecten - Bibliotheek individuele werkplekken en zitbanken - fotografie Inge Claessens

Bibliotheek individuele werkplekken en zitbanken - fotografie Inge Claessens

Abscis Architecten - Bibliotheek met op maat gemaakt baliemeubel - fotografie Inge Claessens

Bibliotheek met op maat gemaakt baliemeubel - fotografie Inge Claessens

Abscis Architecten - E-bib - fotografie Inge Claessens

E-bib - fotografie Inge Claessens

Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen?

Contacteer ons
Abscis Architecten - Groepslokalen - fotografie Inge Claessens

Groepslokalen - fotografie Inge Claessens

Abscis Architecten - Studentenresto - fotografie Inge Claessens

Studentenresto - fotografie Inge Claessens

Abscis Architecten - Inkomsas met heldere signalisatie - fotografie Inge Claessens

Inkomsas met heldere signalisatie - fotografie Inge Claessens

Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen?

Contacteer ons
Abscis Architecten - Nachtverlichting - fotografie Inge Claessens

Nachtverlichting - fotografie Inge Claessens

Abscis Architecten - zicht op doorlopend centraal volume - fotografie Inge Claessens

zicht op doorlopend centraal volume - fotografie Inge Claessens

communicatie en grafisch ontwerp door Lavagraphics