2019 - 2022 Hasselt

Abscis Architecten - Avondbeeld in vogelperspectief - visualisatie Nanopixel

De site Herkenrode is gelegen in het centrum van de stad Hasselt. Het voormalig militair domein werd een tijd ingericht als zone voor overheidsfuncties van de Federale Overheid. De stad Hasselt verkocht de site via een verkoopprocedure om een globale herbestemming te bekomen in het kader van de binnenstedelijke ontwikkeling van Hasselt.

Abscis Architecten - Foto UAUcollectiv

Foto UAUcollectiv

Abscis Architecten - Visualisatie Nanopixel

Visualisatie Nanopixel

Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen?

Contacteer ons
Abscis Architecten - Foto Abscis Architecten

Foto Abscis Architecten

Het team bestaande uit Abscis Architecten, Atelier Kempe Thill en UAU collectiv pakte de architectuur van de randbebouwing aan met respect voor de historische context van de binnenstad van Hasselt. LAND landschapsarchitecten namen de omgeving onder handen en creërden een binnentuin waar je tot rust kan komen.

Er werd een gevarieerd en duurzaam woonproject gerealiseerd waarmee diverse doelgroepen aan de Hasseltse binnenstad kunnen worden verbonden.

De opdrachtgever wenste een gezinsvriendelijke omgeving te creëren. Het ontwerp van het zeer groene en autovrije binnenplein biedt een veilige speelomgeving aan kinderen van de omliggende woningen. Het is een rustige groene oase waar bewoners en bezoekers kunnen ontspannen. Het fijnmazig netwerk doorheen het centrum trekt een subtiele grens tussen de ‘tuinzone’ en een stedelijk verhard plein aan de gebouwen van de UHasselt. De inrichting van het publieke domein biedt ook mogelijkheden voor de reeds aanwezige horecazaak De Refuge om in het binnengebied een terras te hebben. Deze plek is een informele ontmoetingsplaats voor zowel de bewoner, de student, de professor/docent, als de bezoeker van de stad.

Het materiaalgebruik is ingetogen, maar zorgvuldig en liefdevol gedetailleerd en met warme accenten.

De afzonderlijke gebouwen werden door verschillende bureaus gerealiseerd om de nodige differentiatie, passend bij de historische binnenstad, te verzekeren. Tussen de bureaus werden duidelijke afspraken qua materialisatie gemaakt om alsnog een duidelijk geheel te realiseren passend bij het historische karakter van deze prachtige site. Het plan werd als een geheel ontwikkeld.

De flexibele planindelingen van de gebouwen maken het mogelijk om op maat van de specifieke wensen van de diverse bewoners een passende woonvorm aan te bieden (gezinnen, eenoudergezinnen, nieuw samengestelde gezinnen, alleenstaanden…).

Duurzaam bouwen begint bij een doordacht, toekomstbestendig stedenbouwkundig plan. Een schakeling van woningen die zeer compacte volumes genereert met een gunstige bezonning is een eerste vereiste. Vervolgens draagt de open architectuur met veel daglicht en grote terrassen in een groene omgeving bij tot het menselijk welzijn. Het ontwerpen van zeer flexibele grondplannen laat niet enkel een grote variatie aan typologieën toe, het biedt ook mogelijkheden tot herbestemming in de toekomst. De veelheid aan typologieën toont in feite aan dat de plattegronden haast functieneutraal zijn. Er werd gekozen voor slijtvaste materialen die mooi verouderen (duurzaamheid = dierbaarheid = hergebruik). Bij de detaillering van de gebouwen werd rekening gehouden met een heldere scheiding van constructie, installaties en interieur, zodat deze onafhankelijk van de verschillende leeftijdscycli kunnen worden vervangen of herbestemd.

Abscis Architecten - Visualisatie Nanopixel

Visualisatie Nanopixel

Abscis Architecten - Foto Abscis Architecten

Foto Abscis Architecten

Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen?

Contacteer ons
Abscis Architecten - Foto Abscis Architecten

Foto Abscis Architecten

Abscis Architecten - Foto Abscis Architecten

Foto Abscis Architecten

Abscis Architecten - Foto Abscis Architecten

Foto Abscis Architecten

Delen