Hasselt

Abscis Architecten -

De site Herkenrode is gelegen in het centrum van de stad Hasselt. De site deed eerst dienst als militair domein en werd nadien ingericht als zone voor overheidsfuncties van de Federale overheid. De stad Hasselt verkocht deze site via een verkoopprocedure om een globale herbestemming in het kader van de binnenstedelijke ontwikkeling van Hasselt.

Abscis Architecten - Avondbeeld in vogelperspectief - ©Nanopixel

Avondbeeld in vogelperspectief - ©Nanopixel

Abscis Architecten - Inplanting

Inplanting

Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen?

Contacteer ons
Abscis Architecten - Synergie met Uhasselt en Stad = vitaal stedelijk plein + retail - ©Nanopixel

Synergie met Uhasselt en Stad = vitaal stedelijk plein + retail - ©Nanopixel

Het team bestaande uit Abscis Architecten, Atelier Kempe Thill en UAU collectiv heeft de architectuur van de randbebouwing aangepakt met respect voor de historische context van de binnenstad van Hasselt.

Er wordt een gevarieerd en duurzaam woonproject gerealiseerd waarmee diverse doelgroepen aan de Hasseltse binnenstad kunnen worden verbonden.


De opdrachtgever wenst een gezinsvriendelijke omgeving te creëren. Het ontwerp van het zeer groene en autovrije binnenplein biedt een veilige speelomgeving aan kinderen van de omliggende woningen. Het is een rustige groene oase waar bewoners en bezoekers kunnen ontspannen. Het fijnmazig netwerk doorheen het centrum trekt een subtiele grens tussen de ‘tuinzone’ en een stedelijk verhard plein aan de gebouwen van de Uhasselt. De inrichting van het publieke domein biedt ook mogelijkheden voor de huidige horecazaak De Refuge om in het binnengebied een terras te hebben. Deze plek is een informele ontmoetingsplaats voor zowel de bewoner, de student, de professor/docent, als de bezoeker van de stad.

Het materiaalgebruik is ingetogen, maar zorgvuldig en liefdevol gedetailleerd en met warme accenten.

De afzonderlijke gebouwen worden door verschillende bureaus gerealiseerd om de nodige differentiatie, passend bij de historische binnenstad, te verzekeren. Tussen de bureaus werden duidelijke afspraken qua materialisatie gemaakt om alsnog een duidelijk geheel te realiseren passend bij het historische karakter van deze prachtige site. Het plan wordt als een geheel ontwikkeld.

De flexibele planindelingen van de gebouwen maken het mogelijk om op maat van de specifieke wensen van de diverse bewoners een passende woonvorm aan te bieden (gezinnen, eenoudergezinnen, nieuw samengestelde gezinnen, alleenstaanden…).

Duurzaam bouwen begint bij een doordacht, toekomstbestendig stedenbouwkundig plan. Een schakeling van woningen die zeer compacte volumes genereert met een gunstige bezonning is een eerste vereiste. Vervolgens draagt de open architectuur met veel daglicht en grote terrassen in een groene omgeving bij tot het menselijk welzijn. Het ontwerpen van zeer flexibele grondplannen laat niet enkel een grote variatie aan typologieën toe, het biedt ook mogelijkheden tot herbestemming in de toekomst. De veelheid aan typologieën toont in feite aan dat de plattegronden haast functieneutraal zijn. Er is gekozen voor slijtvaste materialen die mooi verouderen (duurzaamheid = dierbaarheid = hergebruik). Bij de detaillering van de gebouwen zal rekening gehouden worden met een heldere scheiding van constructie, installaties en interieur, zodat deze onafhankelijk van de verschillende leeftijdscycli kunnen worden vervangen of herbestemd.

 

Abscis Architecten - Visualisatie interieur en terras - ©Nanopixel

Visualisatie interieur en terras - ©Nanopixel

Abscis Architecten - Avondbeeld - ©Nanopixel

Avondbeeld - ©Nanopixel

Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen?

Contacteer ons
Abscis Architecten - Innovatief wonen = suburbane kwaliteit in hoge dichtheid - ©Nanopixel

Innovatief wonen = suburbane kwaliteit in hoge dichtheid - ©Nanopixel

Abscis Architecten - Avondbeeld - ©Nanopixel

Avondbeeld - ©Nanopixel

Abscis Architecten - Visualisatie in vogelperspectief - ©Nanopixel

Visualisatie in vogelperspectief - ©Nanopixel

Delen