2019 - 2021 Oosterzele

Abscis Architecten -

In hartje Oosterzele werd door scholencampus IZOO beslist om enkele leegstaande gebouwen vrij te geven en zo de plek nieuw leven in te blazen en op te waarderen. De erfgoedkundig waardevolle kloostergevel aan de straat bleef behouden en maakt deel uit van een nieuwbouw van 39 sociale appartementen met polyvalente ruimte (casco) en ondergrondse parkeergarage.

Abscis Architecten - doorsteek richting de inrit van de ondergrondse parking

doorsteek richting de inrit van de ondergrondse parking

Abscis Architecten - beschermde en gerestaureerde voormalige kloostergevel - foto Abscis Architecten

beschermde en gerestaureerde voormalige kloostergevel - foto Abscis Architecten

De gevel van het klooster en de aanpalende kapel zullen worden behouden. Deze staan op de inventaris van Onroerend Erfgoed en maken deel uit van het collectief geheugen van Oosterzele.

Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen?

Contacteer ons
Abscis Architecten - rondgang met knipoog naar kloosterverleden - foto Abscis Architecten

rondgang met knipoog naar kloosterverleden - foto Abscis Architecten

De overige vrijgekomen gebouwen werden gesloopt wegens verouderd en onvoldoende kwaliteit. Ook bleek de bestaande indeling van leslokalen en schoolgerelateerde ruimtes weinig praktisch om op een goede manier deze gebouwen te herbestemmen tot sociale appartementen.

De gevel van het klooster en de aanpalende kapel werden behouden. Deze staan op de inventaris van Onroerend Erfgoed en maken deel uit van het collectief geheugen van Oosterzele. De twee gevels zijn geïntegreerd in het project, waarbij er omzichtig is omgesprongen met de eigenheid van beide bouwstijlen en hun unieke karakter. De bestaande kapel op de site werd herbestemd. 

Achter de kloostergevel is een nieuwbouw opgetrokken met dezelfde bouwdiepte, dakhelling en nokhoogte als het bestaande klooster. De nieuwbouw past zich zo in binnen het bestaande gabariet. Enkele transparante terrasjes tonen aan het dorp dat er achter deze gevel wel degelijk een nieuwe functie schuil gaat.

De nieuwbouw werd ontworpen als een aaneengesloten bebouwing in U-vorm. Deze vormt een nieuwe gevel als begrenzing van het park en creëert door diezelfde beweging een rustige ingetogen binnentuin in het gebouw. Een rondgang rond deze binnentuin bedient op elk niveau de verschillende appartementen. Het is een knipoog naar de oude kloostergang en maakt dat verschillende types van appartementen konden worden gerealiseerd. Zo zijn de appartementen achter de kloostergevel hoofdzakelijk gericht op het dorp, de appartementen in de achterbouw op het nieuw aan te leggen park, en de appartementen in het midden op de rustige binnentuin - waardoor ze een meer intiem karakter krijgen.

De relatie met de school in dit verhaal is niet genegeerd. Zo leerde een voorbespreking dat beide partijen voorstander waren om de ruimte tussen beide gebouwen vrij te maken van mechanisch verkeer. De bestaande kiss&ride-zone aan de straat bleef behouden zodat de ruimte tussen de kapel en de school kon worden ingericht als een open ruimte waarlangs kinderen te voet of op de fiets de school binnen gaan.

Abscis Architecten - appartementen met zicht op het achterliggend groen - foto Abscis Architecten

appartementen met zicht op het achterliggend groen - foto Abscis Architecten

Abscis Architecten - visualisatie sociale woningen en herbestemd klooster met kapel - Abscis Architecten

visualisatie sociale woningen en herbestemd klooster met kapel - Abscis Architecten

Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen?

Contacteer ons
Abscis Architecten - inkom met doorzicht naar de binnentuin - foto Abscis Architecten

inkom met doorzicht naar de binnentuin - foto Abscis Architecten

Abscis Architecten - zicht vanaf de passerelle op de inrit van de ondergrondse parking - foto Abscis Architecten

zicht vanaf de passerelle op de inrit van de ondergrondse parking - foto Abscis Architecten

Abscis Architecten - appartementen met zicht op rustige binnentuin - foto Abscis Architecten

appartementen met zicht op rustige binnentuin - foto Abscis Architecten

Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen?

Contacteer ons
Abscis Architecten - gevel zijde binnenplein - Abscis Architecten

gevel zijde binnenplein - Abscis Architecten

Abscis Architecten - gevel straatzijde - Abscis Architecten

gevel straatzijde - Abscis Architecten

Delen