Dendermonde

Abscis Architecten -

De vzw ‘Oscar Romeroscholen’ gaf de opdracht een nieuw schoolgebouw te ontwerpen voor alle kleuters en lagere schoolkinderen, ter vervanging van de bestaande school. Deze school vindt plaats in Appels, Dendermonde, en focust op de identiteit van een open school, namelijk een toegankelijk en multifunctionele ruimte die breed maatschappelijk kan worden ingezet, los van de schooluren.

Abscis Architecten - axonometrie van de inplanting - visualisatie Abscis Archtecten

axonometrie van de inplanting - visualisatie Abscis Archtecten

Abscis Architecten - het Atrium als hart van het gebouw - visualisatie Nuvillu

het Atrium als hart van het gebouw - visualisatie Nuvillu

Door middel van een mobiele wand lopen het atrium en de multifunctionele zaal naadloos in elkaar over. Samen vormen ze een grote open ruimte waar plaats is voor ontmoeting.

Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen?

Contacteer ons
Abscis Architecten - hoofdtoegang van de school, gezien vanaf de Heirstraat - visualisatie Nuvillu

hoofdtoegang van de school, gezien vanaf de Heirstraat - visualisatie Nuvillu

Dit ontwerpvoorstel is het resultaat van een eerste ontwerpend onderzoek waarbij steeds het evenwicht werd gezocht naar ambitieuze vernieuwing en een betaalbaar en werkbaar concept. Zo bouwen we graag mee aan de scholen van de toekomst.

Kinderen en hun leerkrachten brengen een belangrijk deel van de dag door op school. Het opzet van dit ontwerp is dan ook een warme, huiselijke en veilige omgeving aan te bieden waar het aangenaam vertoeven is voor alle gebruikers van het gebouw. Vanuit de hoofdingang van de school komen de gebruikers onmiddellijk in het Atrium terecht, de meest centrale ruimte, het kloppend hart van de school. Deze zone herbergt tevens de gemeenschappelijke functies van alle leerlingen. Als de unit hun thuis is, is het atrium hun straat. Door middel van een mobiele wand lopen het atrium en de multifunctionele zaal naadloos in elkaar over. Samen vormen ze een grote open ruimte waar plaats is voor ontmoeting. De buurtbetrokkenheid is steeds een belangrijk aandachtspunt in de visie van een school. Duurzaamheid draait namelijk niet enkel om hoogtechnologische ingrepen en een lager energieverbruik. Dubbel gebruik van gebouwen is minstens even belangrijk. In ons ontwerp voorzien we dat de multifunctionele ruimte als een aparte entiteit ingezet kan worden waar ook de buurt gebruik kan van maken. Het publieke groen vooraan de school kan hierbij gebruikt worden als een aangename buitenruimte.

Bij het doordacht indelen van de verschillende zones van onze architecturale visie, richten we onze aandacht op een aantal aspecten die niet alleen de functionaliteit verhogen, maar ook harmonie in de omgeving waarborgen. Een van de voornaamste overwegingen betreft de zone grenzend aan de bestaande bebouwing aan de westzijde, waar we streven naar een inplanting van stillere functies zoals administratie en turnzaal. Hier vermijden we doelbewust de plaatsing van speelplaatsen om mogelijke geluidshinder voor de naastgelegen bewoners te minimaliseren. De circulatieassen in het gebouw, die als grenzen fungeren tussen de verschillende zones, nemen de vorm aan van een kruis. Dit kenmerkende ontwerp zorgt voor een duidelijk herkenbare en heldere circulatie waarop ook alle inkomzones geënt zijn.

KLASSEN
Een eerste uitgangspunt in het ontwerp is het weldoordacht lokaliseren van de klaslokalen. De leeromgeving is een belangrijke factor in het leerproces van het kind. Door de klaslokalen te organiseren met zicht op de groene omgeving, en bijgevolg in te spelen op de kwaliteit van die omgeving, bieden we aan zowel leerling als leerkracht een fijne leeromgeving aan tijdens de lesuren. Daarbovenop zijn de noord gerichte ramen van 2 units een extra troef op het vlak van duurzaamheid: ramen zonder screens, want oververhitting op de noordgevels is hier niet aan de orde.

ATRIUM
Het Atrium vormt een alles verbindend element binnen het hele schoolgebouw. Door middel van een vide, visuele en fysieke connecties tussen het Atrium en de andere ruimtes (klassen, multifunctionele ruimte, sportzaal, administratie) vormt het atrium het ‘Hart van het gebouw’.

MULTIFUNCTIONELE RUIMTE
De multifunctionele ruimte is, door middel van een mobiele wand, zeer sterk geconnecteerd met het atrium, de sportzaal, de verschillende groenzones en het keukengedeelte, die op zijn beurt in verbinding staat met de logistieke ingang aan de oostzijde van het gebouw. Door zijn inplanting kan de zaal als een aparte entiteit functioneren en worden gebruikt door derden. Ook de sanitaire ruimtes behoren tot dit gedeelte. Via het sas van de hoofdinkom is de multifunctionele ruimte toegankelijk. Ook de groenzone vooraan en achteraan zijn toegankelijk wanneer de rest van de school is afgesloten.

TURNZAAL
Ook de sportzaal staat, via een dubbele deur, in directe verbinding met het atrium. Een noordgericht raam maakt de verbinding met de groene speelplaats.

ADMINISTRATIE
Op een belangrijke zichtlocatie, meer bepaald aan de hoofdinkom van de school, voorzien we de administratieve afdeling. We willen deze functie zeer bereikbaar inplanten in het geheel: op het scharnierpunt van de inkom, het atrium, de sportzaal en de multifunctionele ruimte. Zo liggen personeelslokalen zeer bereikbaar voor iedereen.

GROENZONES
Zowel vooraan als achteraan is een groenzone voorzien. Aan de voorkant van het gebouw is dit een publieke zone. De groenzone achteraan de school wordt ingezet als groene speelplaats voor de kinderen en na de schooluren is dit een semi-publieke zone voor de buurt. Een belangrijk uitgangspunt in ons ontwerp is dan ook om zoveel mogelijk licht binnen te brengen in de ruimtes die daar het meest om vragen: klas- en sportlokalen die naadloos overgaan van een binnen- naar een buitenruimte.

Dit ontwerp werd niet gerealiseerd.

Abscis Architecten - Vanuit de turnzaal krijgen we een mooi zicht op de groene buitenspeelplaats. Dankzij een noordgericht raam is er geen hinderende schaduwwerking tijdens het sporten - visualisatie Nuvillu

Vanuit de turnzaal krijgen we een mooi zicht op de groene buitenspeelplaats. Dankzij een noordgericht raam is er geen hinderende schaduwwerking tijdens het sporten - visualisatie Nuvillu

Abscis Architecten - De school wordt geïntegreerd in de groene omgeving waardoor klassen naadloos overvloeien in de groene speelplaats - visualisatie Nuvillu

De school wordt geïntegreerd in de groene omgeving waardoor klassen naadloos overvloeien in de groene speelplaats - visualisatie Nuvillu

Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen?

Contacteer ons
Abscis Architecten - plan gelijkvloers - Abscis Architecten

plan gelijkvloers - Abscis Architecten

Abscis Architecten - sfeerbeeld van het Atrium - visualisatie Abscis Archtecten

sfeerbeeld van het Atrium - visualisatie Abscis Archtecten

Abscis Architecten - axonometrie klassen - Abscis Architecten

axonometrie klassen - Abscis Architecten

Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen?

Contacteer ons
Abscis Architecten - sfeerbeeld van een klaslokaal - visualisatie Abscis Archtecten

sfeerbeeld van een klaslokaal - visualisatie Abscis Archtecten

Delen