2014 wedstrijd

Abscis Architecten -

"Alles is campus"

In onze visie strekt de campus zich horizontaal uit van tegen de spoorwegberm (en tot aan The Level) tot aan de uiterste randen van het Magdalena park, en verticaal van de groenzone aan de rotonde Avisenna tot helemaal aan de Leieboorden. Geen gesloten muren of ondoordringbaar publiek groen. Percelen vervagen, groenzones lopen door, rijwegen versmallen en voetpaden verbreden, schoolgebouwen, woningen, kantoren en bedrijfsgebouwen. Alles hoort bij de groene levendige bruisende open campus waar HOWEST voor staat.

Bindende elementen
Deze ogenschijnlijke onsamenhangende diversiteit van de ruimtelijke omgeving vraagt weliswaar om een minimale structuur: We zien hier twee verschillende bindende elementen die structuur kunnen brengen en de unieke eigenheid van deze campus kunnen versterken:

Organiserende As
De Graaf Karel de Goedelaan is de hoofdtoegangsweg van de campus die we zien fungeren als organiserende as waar alle bestaande en nieuwe gebouwen op aantakken.

Dynamisch lint
Een tweede, meer informeel verbindend element is een dynamisch lint die enkele specifieke plekken - bestaande en nieuwe - tussen de gebouwen verbindt en ook als shortcut-wandelwegen kan dienen. Deze plekken zien we als open ruimte voor informele uitwisselingen. Men kan er les geven, een studentenactiviteit kan er doorgaan of deze kan gewoon als casual meeting point fungeren. Het lint loopt vrij over gronden HOWEST, maar evenzeer door openbaar domein van de stad Kortrijk. Ze zijn daardoor niet enkel voor studenten en docenten maar voor iedereen die er gebruik van wil maken.

We selecteerden 10 plekken - niet limitatief - waaronder bv de ruïne aan de rotonde als verlengde van de bushalte, de verharde ruimte aan het restaurant - niet als parking maar als gezellig terras - of “HOWEST plage”, een ponton aan de Leie oever om even uit te waaien. Het structurerend begrip is beweging. Een wandeling of een deel daarvan.

Het uiteindelijke doel in onze stedenbouwkundige en architecturale visie is voor HOWEST een sterke, atypische, open en sociale identiteit te generen die bij de succesvolle en eigenzinnige hogeschool past: open naar stad en maatschappij, creatief en innovatief, maar vooral vrij, dynamisch en inspelend op veranderende behoeften en wensen, om snel te kunnen anticiperen op toekomstige opportuniteiten en altijd mee te zijn met de laatste maatschappelijke evoluties.

Abscis werd voor deze wedstrijd niet weerhouden.

 

Abscis Architecten -
Abscis Architecten -
Abscis Architecten -
Abscis Architecten -
Abscis Architecten -