2022 - 2023 Baasrode

Abscis Architecten - inkomzone met luifel - visualisatie Abscis Architecten

De Visitatieschool, een campus van de Óscar Romeroscholen vzw, is centraal gelegen in de gemeente Baasrode. Het schoolterrein is verspreid over twee percelen; de opdeling gaat terug op de vroegere opsplitsing van de jongens- en meisjesschool. In deze studie werden zowel de werking als de toekomstplannen van de school meegenomen. Dit maakt het mogelijk tot een ontwerp te komen dat toekomstige uitbreidingen niet in de weg staat en verschillende aanslepende organisatorische problemen meteen te verhelpen.

Abscis Architecten - achtergevel, speelplaats - visualisatie Abscis Architecten

achtergevel, speelplaats - visualisatie Abscis Architecten

Abscis Architecten - voorgevel, Kloosterstraat - visualisatie Abscis Architecten

voorgevel, Kloosterstraat - visualisatie Abscis Architecten

De nieuwbouw is een ware evenwichtsoefening qua schaal

Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen?

Contacteer ons
Abscis Architecten - gedetailleerd gevelbeeld - visualisatie Abscis Architecten

gedetailleerd gevelbeeld - visualisatie Abscis Architecten

Langs de Kloosterstraat wordt een nieuw gebouw opgetrokken dat een turnlokaal alias (kleuter)refter zal huisvesten, en kantoren voor directie en secretariaat. Tevens wordt de huidige scheidingsmuur tussen speelplaats en straat vervangen door een nieuwe tuinmuur en zo ook de toegangen tot het schoolterrein gereorganiseerd. Een nieuwe fietsenstalling zal het zachte karakter van het nieuwe ontwerp onderstrepen.

De harde grens die de huidige baksteen tuinmuur vormt tussen school en overig openbaar leven, wordt vervangen, vergroend en krijgt een uitbreiding over de speelplaats door middel van een pergola. De pergola wordt voorzien ter hoogte van de kleuterspeelplaats en geeft de afscheiding een extra functie. Hij brengt leven in de straat en zorgt voor subtiele en verborgen doorzichten naar het schooldomein.

Het nieuwbouwvolume vormt een nieuw gezicht voor de school in de Kloosterstraat. Het gebouw heeft een dubbele functie: enerzijds zal het dienen als LO-lokaal, overdekte speelplaats en aparte refter voor de kleuters, rechtstreeks gelinkt aan de kleuterspeelplaats. Anderzijds wordt in het gebouw ook het nieuwe onthaal voor de school voorzien, met burelen voor directie en secretariaat.

In de huidige situatie delen de kleuters een refter met de lagere school. De groei van de school en het stijgend aantal kinderen dat op school blijft over de middag hebben ervoor gezorgd dat de huidige refter te klein is geworden. Een nieuwe refter, in de nabijheid van de kleuterschool, zorgt ervoor dat de kleuters niet meer het volledige schooldomein hoeven te doorkruisen.

Het LO-lokaal werd op een zo functioneel mogelijk wijze ingericht, met toegangen via de verschillende zijden van het gebouw willen verschillende gebruiken mogelijk maken. De verschillende opengaande raampartijen langs de zijde van de speelplaats maken het mogelijk om het LO-lokaal bij de speelplaats te betrekken of omgekeerd.

De nieuwbouw is een ware evenwichtsoefening qua schaal: een gebouw op maat van de kleuters moet tegelijk voldoende gewicht krijgen om een nieuw gezicht te kunnen zijn aan de straatzijde. De grote hal waarvan het plafond oploopt in een punt zorgt voor dit evenwicht: op de speelplaats van de kleuters staat het als een paviljoen, aan de straatzijde heeft het gebouw massa en zorgt het voor geleiding naar een centraal voorplein. Op dit gezellig voorplein wordt een rechtstreekse toegang tot het secretariaat gecreëerd. Interactie tussen ouders en personeel worden op deze wijze gestimuleerd en de school krijgt een laagdrempelig karakter. Het voorplein zal ook aangewend worden als bufferzone bij de start en afronding van de schooldag. Op drukke momenten zorgt deze royale ruimte er zelfs voor dat het openbare domein wordt ontlast - kinderen en ouders kunnen er in alle veiligheid wachten.

Delen