2006 - 2009 Gent

Abscis Architecten - Doorgang tussen de nieuwbouw en het 19de eeuwse Pauligebouw – fotografie Abscis Architecten

Het voormalig universitair ziekenhuis (architect Pauli) en de onderzoekslaboratoria aan de Pasteurlaan (architect Cloquet) zijn beide beschermd als monument. Een globaal masterplan en bouwfysisch onderzoek resulteerde in een architectuurproject waarbij enerzijds het beschermde monument werd gerestaureerd en anderzijds met een hedendaagse architectuur een nieuwe impuls werd gegeven aan de site.

Abscis Architecten - Hemicycle omgebouwd tot tentoonstellingsruimte – fotografie Peter Lorré

Hemicycle omgebouwd tot tentoonstellingsruimte – fotografie Peter Lorré

Abscis Architecten - Gevel naar de muzentuin – fotografie Peter Lorré

Gevel naar de muzentuin – fotografie Peter Lorré

De elementen “groen” en “zachte circulatie” vormen de uitgangspunten van een nieuwe campussite, waarbij gebouwen en binnentuinen meer op elkaar en meer op het publiek domein betrokken worden.

Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen?

Contacteer ons
Abscis Architecten - Ingang naar de nieuwe zwarte zaal – copyright Peter Lorré

Ingang naar de nieuwe zwarte zaal – copyright Peter Lorré

Na een stedenbouwkundige analyse en een globaal masterplan voor de site, bleek duidelijk een behoefte aan het herstructureren van het binnengebied tussen de Pauli- en de Cloquetgebouwen. De bestaande bebouwing werd onderworpen aan een bouwtechnisch, bouwfysisch en pathologisch onderzoek. Dit onderzoek, samen met het masterplan, resulteerde in een architectuurproject waarbij enerzijds het beschermde monument werd gerestaureerd en anderzijds - met een hedendaagse architectuur - een nieuwe impuls werd gegeven aan de site.

De studie bewees tevens de dringende behoefte aan meer transparantie en toegankelijkheid van de Bijlokesite. Muren en niveauverschillen sluiten vandaag al te zeer de campus af van de stad. De elementen “groen” en “zachte circulatie” vormen de uitgangspunten van een nieuwe campussite, waarbij gebouwen en binnentuinen meer op elkaar en meer op het publiek domein betrokken worden. Daarnaast toonde de historische analyse aan dat het eerste ontwerp van Louis Cloquet getuigde van visie op schaal van de gehele site. Ook de aanbouw van zoon Jean-Norbert Cloquet had de ambitie om het complex te voltooien en een coherent beeld te vormen naar de stadsring toe. De invulbouw achterin getuigde evenwel van een architectonische vervaging waardoor zowel het gebruik als het onderhoud van de gebouwen bij een tweede en derde generatie gebruikers vrijwel onmogelijk werd.

De bouwfysische analyse ten slotte toont aan dat de achterliggende gebouwen niet alleen functioneel maar ook constructief er zeer slecht aan toe waren. Deze achterliggende gebouwen werden gesloopt zodat de kwaliteiten van de eerste Cloquetschetsen opnieuw tot hun recht komen. De circulatieassen uit het originele Cloquetontwerp werden hersteld of voltooid. Looproutes werden verbonden met beide bestaande Pauli-gangen. De tuinen en de gebouwen van de Bijlokesite werden sterker op elkaar betrokken door het creëren van wandeltracés van de ene deelsite naar de andere. Alle binnentuinen werden hierdoor bereikbaar en geïntegreerd in een wandelparcours waarvan zowel de gangen als de tuinpaden deel uitmaken. De Cloquetgebouwen langs de Pasteurlaan werden gerestaureerd. De voortuinen, hekkens en toegangen worden opnieuw gebruikt met oog op een optimale toegankelijkheid van en naar het openbaar domein.

Abscis Architecten - Groene ruimte tussen oud en nieuw – fotografie Peter Lorré

Groene ruimte tussen oud en nieuw – fotografie Peter Lorré

Abscis Architecten - Sfeerbeeld in de gerenoveerde inkom - Cloquetgebouw – fotografie Peter Lorré

Sfeerbeeld in de gerenoveerde inkom - Cloquetgebouw – fotografie Peter Lorré

Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen?

Contacteer ons
Abscis Architecten - Nieuwbouw KASK en glazen passerelle - zicht vanaf terras KASKcafé – fotografie Abscis Architecten

Nieuwbouw KASK en glazen passerelle - zicht vanaf terras KASKcafé – fotografie Abscis Architecten

Delen