Roeselare

Abscis Architecten -

DE SCHOOL ALS EEN STAD BINNEN DE STAD

De schoolsite VTI gelegen in de Leenstraat te Roeselare is een verzameling van verschillende gebouwen, speelplaatsen en doorgangen. De campus kan gezien worden als een stad binnen de stad. Speelplaatsen zijn pleinen, doorgangen zijn straten,... De stromen van mensen kruisen mekaar en elk zoekt zijn bestemming op. De school is geen leerfabriek. Er is méér dan alleen "kennisoverdracht". Er wordt geleefd, ontspannen, men eet en men speelt, men ontmoet en leert omgaan met medemensen, met jongere leerlingen, met hiërarchie, met het dagdagelijkse leven, in één grote educatieve ruimte. Dit is de ruimte die wij wensen vorm te geven.

De toegang tot de school is duidelijk aanwezig, maar ademruimte ontbreekt bij het betreden van de school. Een mens heeft nood aan licht en groen om goed te kunnen functioneren en even te pauzeren. Het creëren van ruimte biedt een meerwaarde aan het campussleven.

 

 

Abscis Architecten -
Abscis Architecten -
Abscis Architecten -
Abscis Architecten -

Volg ons op facebook

Naar Facebook