2019-2022 Hamme

Abscis Architecten -

Dit project is deel van het ambitieuze masterplan ‘Hamme 2020’, dat het centrum van Hamme volledig zal hertekenen tegen 2020. Het reconversieplan omvat enkele cruciale ingrepen die gericht zijn op het verbeteren van de verblijfskwaliteit van de centrumbewoner /-bezoeker, door het openbaar domein opnieuw in te richten en een handelslus te creëren die de commerciële activiteiten in de dorpskern versterkt.

Abscis Architecten - Plan publieke ruimte - BUUR

Plan publieke ruimte - BUUR

Abscis Architecten - Marktplein - visualisatie Abscis Architecten

Marktplein - visualisatie Abscis Architecten

Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen?

Contacteer ons
Abscis Architecten - Luifel - visualisatie Abscis Architecten

Luifel - visualisatie Abscis Architecten

De Markt, een belangrijk deelproject van ‘Hamme 2020’, wordt een verkeersluw en groen binnengebied en er wordt een hedendaags gebouw voor de kunstacademies opgericht. Synchroon met deze beweging zal de bibliotheek een nieuw onderkomen vinden in het voormalig klooster en de winterkapel, en wordt er een doorwaadbare binnentuin tussen de twee gebouwen aangelegd die het geheel zal verbinden en uitnodigt tot verpozen. Als drager van dit project, komt er een ontwikkeling van 70 woningen en 3000 m² handelsruimte in een groene kern. Het centrum van Hamme wordt een levendige oase, waar ontspanning en ontmoeting centraal staan.

De kapel en de (façade van de huidige) academie zijn beeldbepalend op het Marktplein. Samen met de Sint-Pieters Banden kerk en de pastorie bepalen ze in sterke mate het historisch karakter van het centrum. Daarom worden ze geïntegreerd in het nieuwe planconcept. Daarnaast worden ook een aantal waardevolle bomen behouden en wordt het groen uitgebreid en ingepast op oude en nieuwe pleinen.

De publieke functies worden geclusterd rond de historische gebouwen. Een nieuw gebouwvolume sluit aan op het patrimonium en vormt er een geheel mee. De gebouwen omarmen een groen publiek binnengebied, dat wordt ingericht als ‘kapeltuin’, een plek die een zekere intimiteit en rust uitstraalt.

De bibliotheek wordt voorzien aan de kant van de Markt, de academie in de noordelijke vleugel. De cafetaria en een luifelconstructie vormen het bindend element tussen de beide. Sheddaken brengen noorderlicht in nieuwe gebouwen.

De nieuwe publieke parking onder de private ontwikkeling maakt het mogelijk het doorgaand verkeer door het centrum af te bouwen. Het Marktplein (en de zgn. “Academiestraat”) krijgt alleszins een meer verkeersluw karakter.

Voor de woongebouwen van de private ontwikkeling gaan we op zoek naar eenheid over de bouwblokken heen. We kiezen voor gebouwstrips dwars op de erfstraten, zodat het beoogde open beeld vanaf het publiek domein blijft gewaarborgd. De woningen genieten door deze inplanting van een optimale oostwest oriëntatie, en worden opgetrokken in een coherente materialisatie en vormentaal. Op de sokkel voorzien we groene daken als private (of collectieve) buitenruimte van de woningen.

Abscis Architecten - Schoolpark - visualisatie Abscis Architecten

Schoolpark - visualisatie Abscis Architecten

Abscis Architecten - Pleintje aan bib - visualisatie Abscis Architecten

Pleintje aan bib - visualisatie Abscis Architecten

Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen?

Contacteer ons
Abscis Architecten - Projectgebied - maquette iMake

Projectgebied - maquette iMake

communicatie en grafisch ontwerp door Lavagraphics