2021 Brussel

Abscis Architecten -

In afwachting van de bouw van 'Europese School V Brussel', wordt een tijdelijke school met een capaciteit van 1500 leerlingen en 150 personeelsleden opgericht op de voormalige site van de NAVO, gelegen aan de Leopold III-laan te Haren (Evere).

Abscis Architecten -
Op een kostenefficiënte, gebruiksvriendelijke en klimaatvriendelijke wijze en met een zeer beperkte plannings- en bouwtijd, een tijdelijke school bouwen waarin kinderen een belangrijk deel van hun jeugd op een kwalitatieve manier kunnen doorbrengen

Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen?

Contacteer ons
Abscis Architecten - prefab klascontainers

prefab klascontainers

De tijdelijke Europese school wordt gehuisvest in een laag langgerekt volume van hoofdzakelijk 2 en 3 bouwlagen, haaks op de toegangsweg georiënteerd. De voorgevel betreft bijgevolg een korte zijde van het gebouw, die zich met de centrale dubbelhoge inkomzone oriënteert naar de Kiss&Ride zone, waar de kleuters en leerlingen het gebouw zullen betreden. Qua schaal en uitstraling gaat het gebouw in dialoog met de voorgevel van het vroegere NAVO gebouw, met zijn eveneens repetitief karakter. De inplanting van het gebouw en de stapeling van de lokalen zoekt een evenwicht tussen de bebouwde en onbebouwde ruimte - deze laatste zal als speelplaats fungeren. Tevens wordt werk gemaakt van een heldere circulatie in het gebouw.

De kern van het beoogde project vatten we als volgt samen: op een kostenefficiënte, gebruiksvriendelijke en klimaatvriendelijke wijze en met een zeer beperkte plannings- en bouwtijd, een tijdelijke school bouwen waarin kinderen een belangrijk deel van hun jeugd op een kwalitatieve manier kunnen doorbrengen. Hiervoor wordt aan het behoefteprogramma voldaan, voor een volledige kleuterschool voor 300 kleuters en een lagere school van 1200 leerlingen, samen met hun 150 leerkrachten en administratief- en onderhoudspersoneel.

Om deze tijdelijke behoefte goed in te vullen, worden 521 prefab klascontainers geplaatst die aan de eisen van een Europese school beantwoorden. We vertrekken vanuit een standaard container uit het gamma van Jan Snel, die nadien integraal kan hergebruikt worden. De containers worden zodanig geschakeld dat alle behoeftes een ruimtelijke invulling krijgen. Ze worden zo veel mogelijk verder ingevuld en afgewerkt met materialen en technieken die kunnen worden hergebruikt of gerecycleerd.

In de puzzel van het behoefteprogramma ging er speciale aandacht naar het maken van een onderscheid tussen de lawaaierige en de rustige gebieden: kleuterschool, kantines en sportzalen worden op het gelijkvloers voorzien, in verbinding met de speelplaatsen; het basisonderwijs, de directie en administratie en de bibliotheek bevinden zich op de verdiepingen om de geluidsoverlast te verminderen.

Hoe tijdelijk deze omgeving ook mag zijn, aangenaam is het streefdoel!

Abscis Architecten - CLT sporthal tijdens werffase, van binnenuit

CLT sporthal tijdens werffase, van binnenuit

Abscis Architecten - overdekte speelplaats

overdekte speelplaats

Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen?

Contacteer ons
Abscis Architecten - isometrie van het BIM-model dat een extreem kort en efficiënt bouwproces faciliteert - visualisatie Abscis Architecten

isometrie van het BIM-model dat een extreem kort en efficiënt bouwproces faciliteert - visualisatie Abscis Architecten

Delen