2021 - 2022 Hasselt

Abscis Architecten - visualisatie poortgebouw en binnenpleintje

Het voormalig refugiehuis van de abdij van Herkenrode vormt de kop van een bouwblok binnen het historisch stadscentrum van Hasselt. De herinrichting en functiewijziging van dit gebouw is sterk verweven met de ontwikkeling van de gehele abdijsite van Herkenrode, die wordt omgevormd tot een gevarieerde woonomgeving.

Abscis Architecten - dwarssnede met trap en lift

dwarssnede met trap en lift

Abscis Architecten - visualisatie (c) Nanopixel

visualisatie (c) Nanopixel

De herinrichting en functiewijziging van dit gebouw is sterk verweven met de ontwikkeling van de gehele site van de voormalige Herkenrode kazerne

Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen?

Contacteer ons

De Universiteit Hasselt wil via de herbestemming van het Refugiehuis haar banden met de stad versterken en in de verf zetten. Een multi-inzetbare ruimte, rechtstreeks geënt op de Maastrichterstraat, vormt hierbij het scharnierpunt. Ter hoogte van het binnenplein wordt een nieuwe toegang gerealiseerd, die een cruciaal element is qua toegankelijkheid en herkenbaarheid van het nieuwe rectoraat.

Het project betreft een samenwerking met UAU Collectiv. De site bestaat uit volgende percelen:

Poortgebouw (Abscis)

Het poortgebouw is een geklasseerd gebouw waar na renovatie het Rectoraat van de UHasselt haar plek zal krijgen. Het gaat vooral om kantoorruimtes, enkele vergaderzalen, een ceremoniezaal en een receptieruimte. De renovatie omvat ook de hernieuwing van de technieken (HVAC, sanitair, elektriciteit) en het plaatsen van een nieuwe lift. De renovatie zal uitgevoerd worden met respect voor de bestaande structuur en het geklasseerd karakter van het gebouw.

Doorheen haar lange geschiedenis heeft het Refugiehuis zeer uiteenlopende functies gehuisvest. De aanpassingen die hier telkens voor nodig waren hebben zeer duidelijke sporen nagelaten op de structuur van het gebouw. De balkenplafonds samen met het dakgebinte vormen de belangrijkste bewaarde historische elementen. De nieuwe opdelingen worden gerealiseerd met een tweedelige wand, waarvan de onderzijde massief is en de bovenzijde beglaasd. Hierdoor loopt het balkenplafond visueel door over de verschillende ruimtes en kan er toch voldoende privacy worden gecreëerd. Het uitdikken van de centrale wand zorgt er voor dat de technieken niet zichtbaar zijn. Zo wordt het historisch karakter van de plafonds niet verstoord en kunnen toch de hedendaagse eisen op vlak van gebruikscomfort worden behaald.

Witte Kazerne (UAU Collectiv)

Dit deel bestaat enerzijds uit een te renoveren deel waarbij we de bestaande structuur wensen te behouden en anderzijds uit een meer beperkt nieuwbouwgedeelte dat nog afgewerkt dient te worden.

De opdracht omvat onder meer alle technieken (HVAC, sanitair, elektriciteit), het plaatsen van een lift, de inrichting van een middenspanningscabine en de vernieuwing van het dak op het te renoveren deel (m.u.v. de spanten).

In dit gebouw zullen het IMOB (Instituut voor MOBiliteit) en de financiële dienst van de UHasselt gehuisvest worden. Wat betreft de indeling zal dit hoofdzakelijk gaan over kantoren en vergaderzalen met enkele specifieke laboruimtes t.b.v. het IMOB.

Delen