2021 - 2022 Hasselt

Abscis Architecten - poortgebouw - foto Philippe van Gelooven

Het voormalig refugiehuis van de abdij van Herkenrode vormt de kop van een bouwblok binnen het historisch stadscentrum van Hasselt. De herinrichting en functiewijziging van dit gebouw is sterk verweven met de grootschalige ontwikkeling van de gehele abdijsite van Herkenrode, die omgevormd is tot een gevarieerde woonomgeving.

Abscis Architecten - zicht op project Herkenrode - foto Philippe van Gelooven

zicht op project Herkenrode - foto Philippe van Gelooven

Abscis Architecten - aansluiting poortgebouw met de Witte Kazerne - foto Philippe van Gelooven

aansluiting poortgebouw met de Witte Kazerne - foto Philippe van Gelooven

Door de U-Hasselt werd vrijwel direct beslist het rectoraat in het Poortgebouw onder te brengen. Het fantastisch historisch monument krijgt op die manier een gepaste invulling.

Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen?

Contacteer ons
Abscis Architecten - ingreep luifel aan het binnengebied - foto Philippe van Gelooven

ingreep luifel aan het binnengebied - foto Philippe van Gelooven

De Universiteit Hasselt versterkt via de herbestemming van het Refugiehuis haar banden met de stad en zet die extra in de verf. De multi-inzetbare gallerijruimte werd door het openen van de poort weer rechtstreeks geënt op de Maastrichterstraat en vormt hierbij het scharnierpunt. Ter hoogte van het binnenplein is een opening in de gevel gemaakt zodanig dat hier een nieuwe toegang tot het rectoraat gerealiseerd kon worden. Een subtiele ingreep, maar cruciaal element om het gebouw te laten voldoen aan de vigerende normeringen inzake toegankelijkheid en evacuatie. Daarnaast geeft ze de nodige herkenbaarheid aan het nieuwe rectoraat.

 

Het project betreft een samenwerking met UAU Collectiv. De site bestaat uit volgende percelen:

Poortgebouw (Abscis)

Het poortgebouw is een geklasseerd gebouw waar na renovatie het Rectoraat van de UHasselt haar plek heeft ingenomen. Het programma bevat vooral kantoorruimtes en enkele vergaderzalen. Daarnaast is de grote zaal omgevormd tot een ceremoniezaal waar doctoraatsverdedigingen en andere voorstellingen kunnen doorgaan. De zolder is ingericht als ruimte waar nadien de recepties kunnen plaatsvinden. De renovatie omvat ook de volledige nieuwe installatie van de technieken (HVAC, sanitair, elektriciteit), het toegankelijk en conform de regelgeving inzake brandpreventie van het maken van het integrale gebouw. 

Grootste complexiteit hierin was het toevoegen van de een lift en extra evacuatie en gebruikstrap binnen de contouren van het bestaande gebouw. Bij het ontwerp is maximaal ingezet op behoud van de bestaande structuur en het geklasseerd karakter van het gebouw.

Doorheen haar lange geschiedenis heeft het Refugiehuis zeer uiteenlopende functies gehuisvest. De aanpassingen die hier telkens voor nodig waren hebben zeer duidelijke sporen nagelaten op de structuur van het gebouw. De balkenplafonds samen met het dakgebinte vormen de belangrijkste bewaarde historische elementen. 

De nieuwe opdelingen worden gerealiseerd met een tweedelige wand, waarvan de onderzijde massief is bestaande uit kasten en deuren. De bovenzijde is volledig beglaasd voorzien zodanig dat het balkenplafond visueel doorloopt over de verschillende ruimtes. Hierdoor blijft het authentieke karakter van de plafonds maximaal zichtbaar en kan er toch voldoende privacy worden gecreëerd. Het uitdikken van de nieuwe centrale wand zorgt ervoor dat de technieken hierin boven de kasten geïntegreerd kunnen worden en niet zichtbaar zijn. Zo wordt het historisch karakter niet verstoord en kunnen toch de hedendaagse eisen op vlak van gebruikscomfort worden behaald.

 

Witte Kazerne (Abscis en UAU Collectiv)

Dit deel bestaat enerzijds uit een te renoveren deel waarbij de bestaande structuur werd behouden. De werken werden door UAU Collectiv ontworpen en opgevolgd. Anderzijds bevindt zich op de hoek ook een meer beperkt nieuwbouwgedeelte (gebouw E) dat door Abscis Architecten casco werd opgeleverd en door UAU Collectiv ingericht. 

De opdracht omvatte onder meer alle technieken (HVAC, sanitair, elektriciteit), het plaatsen van een lift, de inrichting van een middenspanningscabine en de vernieuwing van het dak op het te renoveren deel (m.u.v. de spanten).

In dit gebouw huisvesten nu het IMOB (Instituut voor MOBiliteit) en de financiële dienst van de UHasselt. Wat betreft de indeling gaat dit hoofdzakelijk over kantoren en vergaderzalen met enkele specifieke laboruimtes t.b.v. het IMOB.

Abscis Architecten - vergaderzaal - foto Philippe van Gelooven

vergaderzaal - foto Philippe van Gelooven

Abscis Architecten - poortgebouw vanuit de binnentuin - foto Abscis Architecten

poortgebouw vanuit de binnentuin - foto Abscis Architecten

Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen?

Contacteer ons
Abscis Architecten - wachtzone in de centrale kastenwand - foto Philippe van Gelooven

wachtzone in de centrale kastenwand - foto Philippe van Gelooven

Abscis Architecten - detail trap - foto Philippe van Gelooven

detail trap - foto Philippe van Gelooven

Abscis Architecten - behoud historisch plafond - foto Abscis Architecten

behoud historisch plafond - foto Abscis Architecten

Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen?

Contacteer ons
Abscis Architecten - detail trap - foto Philippe van Gelooven

detail trap - foto Philippe van Gelooven

Abscis Architecten - ontvangstzaal - foto Abscis Architecten

ontvangstzaal - foto Abscis Architecten

Abscis Architecten - ontvangstzaal - foto Philippe van Gelooven

ontvangstzaal - foto Philippe van Gelooven

Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen?

Contacteer ons
Abscis Architecten - kantoor van de beheerder - foto Abscis Architecten

kantoor van de beheerder - foto Abscis Architecten

Delen