2007 wedstrijd

Abscis Architecten -

De nieuwbouw Landbouw en Dierkunde sluit aan bij de bestaande gebouwen van het Instituut voor Landbouw, gelegen in het park rond het Arenbergkasteel (Heverlee). Een aanzienlijk deel van het programma wordt ondergronds voorzien, door gebruik te maken van de natuurlijke helling van het terrein. Daarmee spelen we niet alleen in op programmatische eisen inzake (beperking van) toetreding van daglicht, maar vermijden we ook onaantrekkelijke, gesloten volumes op het maaiveld. Zo vrijwaren we een belangrijk deel van het bovengrondse terrein en kunnen we de continuïteit van het park verzekeren. De bovenbouw beperkt zich tot een relatief smalle en gunstig georiënteerde strook met een viertal bouwlagen. Hierin worden de clusters onthaal/beheer, de didactische lokalen, de laboratoria en de kantoren verticaal gestapeld. 

Abscis Architecten -
Abscis Architecten -
Abscis Architecten -

Volg ons op facebook

Naar Facebook

Ontdek ook deze Onderwijs en onderzoek Projecten

Visitatieschool Baasrode. Baasrode
Basisschool t'Overbeek. Ganshoren
VLOT Lokeren. Lokeren
Basisschool De Groene Planeet. Vilvoorde
Campus Kattenberg. Gent
KUL Campus Brugge. Brugge