2014 - 2017 Kortrijk

Abscis Architecten - centraal campusplein met luifel, campus Kaai - fotografie Dennis De Smet

De vernieuwing van scholencampus Kaai van het Guldensporencollege en de Sint-Amands Basisschool in Kortrijk kadert binnen het DBFM-programma Scholen van Morgen en kwam in 2011 als winnend ontwerp voort uit een Open Oproep van het Team Vlaams Bouwmeester.

Abscis Architecten - sportzaal, campus Kaai - fotografie Dennis De Smet

sportzaal, campus Kaai - fotografie Dennis De Smet

Abscis Architecten - Overzicht masterplan scholencampus Kortrijk

Overzicht masterplan scholencampus Kortrijk

Het masterplan voor de hervestiging van de scholen vertrekt van een open campusmodel, waarbij de verschillende scholen verder uitgebouwd worden als autonome en vrijstaande gebouwen.

Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen?

Contacteer ons
Abscis Architecten - centraal campusplein, campus Kaai - fotografie Dennis De Smet

centraal campusplein, campus Kaai - fotografie Dennis De Smet

De opdracht ontstond na de fusie van 2 Kortrijkse scholengroepen, het Sint-Amandscollege en De Pleinschool, en de daaruit voortvloeiende hervestigingsoperatie van 4 naar 2 bestaande, binnenstedelijke schoolsites: ‘Campus Plein’, de site van het beschermde Klooster van O.L.V. Ter Engelen (bijgenaamd ’t Fort) en ‘Campus Kaai’, de site ontstaan uit de middeleeuwse Sint-Amandsproosdij en vroeger gekend van de inmiddels afgebroken Collegetoren.

Beide sites liggen aan de Leie, op wandelafstand van elkaar, en worden gekenmerkt door hun waardevolle historische gebouwen en groene open ruimtes. Het masterplan voor de hervestiging van de scholen vertrekt van een open campusmodel, waarbij het beschermde erfgoed en de ‘verborgen tuinen’ van de ommuurde kloostersites publiek toegankelijk gemaakt worden, en de verschillende scholen (basis- en secundair onderwijs) verder uitgebouwd worden als autonome en vrijstaande gebouwen of gebouwenclusters.

Dit concept werd binnen de werking en pedagogische visie van de  fusieschool (met meer dan 2500 leerlingen BSO, TSO en ASO) doorgetrokken door de verschillende graden (1e, 2e en 3e graad, ASO en BSO/TSO) ook als autonome schoolentiteiten te beschouwen, met elk hun eigen directie en administratie, leslokalen, speelplaatsen, sportinfrastructuur, enz. Zo is vandaag de volledige 1e graad of ‘middenschool’ in ‘het Fort’ op Campus Plein gehuisvest, samen met het internaat en een andere basisschool. Op Campus Kaai zijn de hogere graden van het Guldensporencollege gevestigd: 3e graad TSO/BSO in het bestaande ‘sokkelgebouw’ van de Collegetoren aan de Leie, 3e graad ASO in de centrale, historische gebouwencluster en de 2e graad in het nieuwe schoolcomplex aan noordzijde van de campus. De Sint-Amandsbasisschool tenslotte bevindt zich aan de kant van de Kollegestraat, in het westelijke deel van de voormalige Sint-Amandsproosdij.

Naar het project 'Guldensporencollege campus Plein'

Naar het project 'Guldensporencollege campus Kaai'

Naar het project 'Sint-Amands Basisschool Noord'

Abscis Architecten - tweede graad, campus Kaai - fotografie Dennis De Smet

tweede graad, campus Kaai - fotografie Dennis De Smet

Abscis Architecten - kleuterschool met eigen toegang - fotografie Dennis De Smet

kleuterschool met eigen toegang - fotografie Dennis De Smet

Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen?

Contacteer ons
Abscis Architecten - vernieuwd internaat, campus Plein - fotografie Abscis Architecten

vernieuwd internaat, campus Plein - fotografie Abscis Architecten

Delen