Abscis Architecten -

OPGELEVERD!

Refugiehuis feestelijk geopend

Het voormalig refugiehuis van de abdij van Herkenrode vormt de kop van een bouwblok binnen het historisch stadscentrum van Hasselt. We restoreerden het historisch poortgebouw waar nu onder andere het rectoraat van Uhasselt te vinden is.

Het refugiehuis dateert uit de 16e eeuw en gaf zusters van de abdij een onderdak binnen de stadsmuren. De restoratie en herbestemming omvatte een uitdagende complexiteit. Enerzijds werd het beschermd monument met bestaande dakstructuur behouden en hersteld in zijn waarde. Anderzijds werd het gebouw voorzien van de nodige technieken om te kunnen voldoen aan alle hedendaagse eisen en kwaliteiten. Vanaf heden staat de poort – letterlijk – terug open voor doctoraatsuitreikingen en onderzoekers, maar ook voor bezoekers en publieke exposities!

Ga naar het project 'Refugiehuis Hasselt

Delen