Abscis Architecten -

GSV HEMELWATER

Nieuw Kortrijk op de cover van de technische leidraad

Vanaf 2 oktober is de nieuwe gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwater van kracht. Veel voorwaarden werden verder aangescherpt en de bovengrondse infiltratievoorzieningen zijn vanaf nu de norm. We zijn dan ook heel fier dat ons project Nieuw Kortrijk als voorbeeldproject gebruikt wordt op de cover van het Technisch achtergronddocument, opgesteld door de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) en het NAV.

Op basis van een grondige analyse van de wijk in Nieuw Kortrijk formuleerden we de uitgangspunten voor de opwaardering van de wijk, bestaande uit renovatie en (ver)nieuwbouw. Een belangrijk aspect hierbij is uiteraard duurzaamheid en het hanteren van de duurzaamheidsmeter zowel op het niveau van de gebouwen als op wijkniveau.

De Vlaamse Regering legde een tijdje geleden de Bijna Energie Neutraal (“BEN”) – eisen vast. Vanaf 2021 werd dit de standaard voor nieuwe woningen. Wonen Regio Kortrijk wou hier alvast op inspelen en stelde dan ook dat alle woningen moeten voldoen aan de BEN-eisen. Vanuit de ambitie om de wijk te laten evolueren naar een duurzame, toekomstgerichte wijk, werd tevens geopteerd om alle nieuwbouw zonder fossiele brandstoffen te verwarmen. 

Doorheen de wijk wordt een blauw-groen netwerk gecreëerd. Dit netwerk heeft naast een functionele rol ook een sociaal-maatschappelijke en een ecologische rol. Wadi’s zorgen voor een verantwoord omgaan met hemelwater en verhogen de attractiviteit en belevingswaarde van de omgeving. Speelruimte, verblijfsgroen, collectieve tuinen, boomgaarden, zorgen voor een divers ruimtelijk beeld en creëren een aangename ambiance in de wijk.

Alle meergezinswoningen worden voorzien van ruime leef-terrassen. Deze terrassen zijn strikt privatief en waarborgen de nodige privacy. De zuidgevel van deze gebouwen grenst steeds aan collectieve tuinen. Deze tuinstrook vormt een publiek - private gradiënt als natuurlijke verlenging van de eigen private buitenruimte en stimuleert ontmoeten, collectief gebruik,… 

 

Download het technisch achtergronddocument bij de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater via de knop bovenaan of bekijk hier de toelichting ervan door NAV.

Ga naar het project 'Nieuw Kortrijk, tuinwijk 2.0'

 

TECHNISCHE FICHE
Datum van oplevering fase 1: 2020
Ligging: Acacialaan, Beukenlaan, Dennenlaan, 8500 Kortrijk
Opdrachtgever: Wonen Regio Kortrijk
Architectuur: Abscis Architecten en Sileghem&Partners
Studiebureaus: Sileghem&Partners (stabiliteit) en Istema (technieken en EPB)
Aannemer: Artes Depret en Six

Delen