Abscis Architecten -

PROJECTO !

modulaire houtbouw

Samen met een heleboel andere inspirerende sprekers, gaf Arthur een presentatie op het BuildUp-event dat eind september georganiseerd werd door Professional Media Group (PMG). Hij sloot de infodag over circulaire houtbouw af met een praktijkvoorbeeld, namelijk ons project Menslievendheid in Brussel waarbij 15 sociale appartementen in een houtbouw werden gerealiseerd. PMG vatte de infodag samen in hun bouwmagazine Projecto, editie december 2023.

DE STRIJD TEGEN KLIMAATVERANDERING

Hoewel er strenge normen zijn wat betreft energieverbruik in gebouwen, is de manier waarop gebouwd wordt nog steeds zeer vrijgelaten. De hoeveelheid energie die nodig is voor de productie van bouwmaterialen is voornamelijk marktgegeven en er zijn weinig normen, waardoor dit geen rol speelt in de prijs en er dus een grote verborgen kost is. Echter, door een aantal materialen te vermijden en te vervangen door hout, kunnen we de CO2-uitstoot van gebouwen aanzienlijk verminderen. Op deze manier proberen we de klimaatverandering te bestrijden door de manier waarop we onze gebouwen produceren. "Voor ons is circulariteit vooral gebaseerd op een tijdsdimensie. We kijken naar de volledige levensduur van een gebouw, waarbij de locatie en de manier waarop het gebouw is gestructureerd het langst meegaan. We streven steeds meer naar houtbouw als basis hiervoor, zowel massief houtbouw als houtskeletbouw, met zo min mogelijk materiaalgebruik. Deze constructiemethode biedt al een goede basis voor circulair bouwen. Zowel het hernieuwbare basismateriaal, hout, als de constructiemethode zelf, met droge verbindingen, zorgen ervoor dat een groot deel van het gebouw als circulair kan worden beschouwd"; vertelt Arthur Van Cauwenberghe, architect bij Abscis Architecten.

Tekst: Amber Claes (Projecto PMG)

Bekijk hier het volledige interview of lees hier het volledige artikel in Projecto.

VOORBEELDPROJECT MENSLIEVENDHEID BRUSSEL

Ons voorbeeldproject Menslievendheid is opgevat als een massieve sokkel met een lichte constructie erbovenop: de 6 bovenste verdiepingen werden in geprefabriceerde houtskeletbouw met gedeeltelijke CLT-wanden uitgevoerd. Er werd bewust gekozen voor een maximale houtskeletbouw t.a.v. CLT-wanden, aangezien hiervoor de minste bomen gerooid moeten worden. De volledige wand met schrijnwerk werd in zijn geheel luchtdicht geprefabriceerd in het atelier. Bovendien zijn ook de thermische en akoestische eigenschappen beter. 
De opbouw van de prefab houtconstructie is sterk geoptimaliseerd naar de levenscyclus van alle gebruikte materialen, alsook naar hun demonteerbaar en herbruikbaar karakter. In totaal werd circa 75% van de gebouwde constructie in houtbouw voorzien.

Ga naar het project: 'Menslievendheid Brussel'

Delen